Привличане на инвеститори и работа по проекти са основните приоритети за развитието на община Аксаково

Привличане на инвеститори и работа по проекти са основните приоритети за развитието на община Аксаково

В Бюджет 2012 на община Аксаково са заложени три основни приоритета - запазване на социалните дейности, разкриване на нови работни места с привличане на нови инвеститори и работа по оперативните програми. Това каза кметът на община Аксаково Атанас Стоилов. Ще се работи за запазване на ниво добро социалните дейности – детски градини, социален патронаж, училищни столове, картите за пенсионери. Заложено е и разширение на една от детските градини в град Аксаково. Това е един от приоритетите през този мандат – разширение на двете детски градини в Аксавоко и осигуряването на над 200 нови места за деца. Основен приоритет през годината ще бъде и подобряването на административното обслужване и привличане на нови бизнес инвеститори, както и откриване на нови работни места. „За тази цел е направена стройна програма за даване на гласност и публичност на това, което предлага общината като територия – ниските данъци и такси, както и възможност инвеститорът да бъде обслужен приоритетно. Кметът очаква по-добра година, защото вече има заявени инвестиционни намерения от много от големите фирми. Ще се работи и за отварянето на магистрала Хемус в посока София под град Игнатиево. „Надяваме са на подкрепата на държавата. Има индикации и от фирмите, които инвестират в региона, че също ще имат възможност да подпомогнат бизнеса”, каза още кметът Стоилов. Приоритет ще бъде и привличането на средства по оперативните програми. В общината има създадена дирекция, ще се работи приоритетно за привличане на средства по оперативни програми към министерството на околната среда и водите за цялостно доизграждане на канализационните мрежи в градовете Аксаково и Игнатиево. „Заложени са три приоритета – запазване социалните дейности и социалния мир в община Аксаково, разкриване на нови работни места с привличането на нови инвеститори и работа по оперативните програми. По този начин ще увеличим бюджета на общината, който на този етап е много малък заради ниските приходи. Един от проблемите на малките общини, за който трябва да се говори в следващите години – реална децентрализация на местната власт и общините, които са финансово дисциплинирани да имат някакви стимули за разлика от тези, които са нефинансово дисциплинирани. Там, където има бизнес и общините реално са привлекли нови инвеститори, една част от данъците, които общината си изработва, да остават в общините. В момента всички данъци централно отиват в София”, каза още Атанас Стоилов.

   

0 коментарa

Виж още