Приемат нови заявления по схемата „По-близо до работа“

Приемат нови заявления по схемата „По-близо до работа“

От 6 ноември работодатели и работещи могат да подават документи за кандидатстване по схемата „По-близо до работа” в бюрата по труда в цялата страна. Решението за удължаването на схема BG051PO001-2.2.01 “По-близо до работа” до 31 октомври 2015 г. е взето от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта на схемата е насочена към насърчаване географската мобилност на работещите, като им се предоставят стимули за търсене на подходяща работа, когато тя е далеч от дома им. Стимули се предвиждат и за работодателите за наемане на персонал от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност. Средствата, които се предоставят по схемата, са за направените от новонаетите/заети лица ежедневни разходи за транспорт до и от работното място, и за организираното и проведено от работодателя въвеждащо или надграждащо обучение на пътуващите новонаети/заети лица. Проектът „По-близо до работа” започна през август 2011 г. и до момента са сключени договори с 5812 работещи и с 863 работодатели.

   

0 коментарa

Виж още