Приеха бюджета на Община Казанлък

Приеха бюджета на Община Казанлък

Общинският съвет на Казанлък прие на първо четене бюджета на Община Казанлък за 2015 г. Рамката на бюджета за 2015 г. е по-висока от тази за изминалата 2014 г. и възлиза на 41 299 958 лв. От тях средствата за държавно делегираните дейности са 23 017 324 лв., а приходите от общинските дейности – 18 282 634 лв. Бюджетът на Община Казанлък за 2015 г. е балансиран, изпълним, съобразен е с приоритетите на приетата Програма за управление и Стратегия за развитие на община Казанлък. Той е разработен при широкото участие на специалисти, експерти, НПО и цялата общественост на общината, особено в частта за Инвестиционната програма за тази година. Бюджетът е направен след анализ на очакваните приходи за 2015 г. и разчет на разходите. „През 2015 г. продължава политиката на ръководството на община Казанлък да е близо до нуждите на жителите на общината и в този смисъл бюджетът на 4-тата година от този мандат ще стигне най-близо до казанлъчани“, каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Тя допълни, че основните въпроси, касаещи развитието на града и населените места, са свързани с подобряване на пътната инфраструктура и подобряване на образователната, социалната и здравната инфраструктура. Това са и основните цели в бюджет ’2015 на Община Казанлък. Освен ремонта и асфалтирането на голям брой улици и части от тях на територията на Казанлък и населените места, за което са отделени близо 2 млн. лв, важно място в инфраструктурата ще заемат кварталите „Васил Левски“ и „Изток“, подобряване цялостното състояние на междублоковите пространства с ремонт на водещите към тях улици, възстановяване на алеите, зелените пространства и тротоарите. Цялостно саниране на детски заведения, довършване на новото крило на Дома за стари хора с деменция, изграждане на пристройката към ПМГ „Никола Обрешков“ за Национален център по природо-математически науки, цялостен ремонт, саниране и оборудване на Детска млечна кухня и превръщането й в кухня –майка, довършване новата сграда за пребазиране на общинска библиотека „Искра“, изготвяне на Общ устройствен план на Община Казанлък, какъвто тя не е имала досега – това са основните дейности в сферата на строителството. В сферата на екологията ще бъдат довършени двата проекта – за ГПЧОВ и за претоварната станция, като ще бъде изградена и площадка за компостиране на зелени и биотпадъци. В бюджета за 2015 г. са предвидени средства за довършване на всички европейски проекти, на стойност близо 90 млн. лв., които са започнати в този мандат. Кметът Галина Стоянова подчерта още, че Община Казанлък е разработила 35 проекта за новия програмен период 2015-220 г. и има готовност да кандидатства с тях през м. май т.г., като по тези проекти ще бъдат усвоени близо 170 млн. лв. Общинският съвет гласува второто четене на бюджета на Община Казанлък за 2015 г. да бъде на 5 февруари.

   

0 коментарa

Виж още