Приеха годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за тази година в Русе

Приеха годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за тази година в Русе

Общинските съветници в Русе приеха за около 10 минути тази сутрин Отчета за състоянието на общинската собственост за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. и Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2012 г. По темата RuseInfo писа вече подробно. Добавени са и бележките от постоянните комисии на ОбС - Русе. Приходите от наеми към 31 декември 2011 година са общо 1 930 508 лева. Над половин милион са приходите от рекламно - информационни елементи. Над 900 000 лева са приходите от отдаване под наем на общинско имущество за миналата година.

   

0 коментарa

Виж още