Приеха на второ четене Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Приеха на второ четене Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Депутатите приеха на второ четене Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Промените предвиждат по-либерален режим на свижданията, който включва и удължено свиждане, възможности за контакт с близките в продължение на 12 часа и месечен домашен отпуск. С промените се въвежда изрично правото на телефонна връзка, което е обвързано със задължение на администрацията да го изпълнява. Подробно е регламентирано и правото на образование, обучение и квалификация на лишените от свобода, а за лицата до 16-годишна възраст се въвежда задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода. Предвижда се приемането ежегодно на инвестиционна програма за подобряване на материално-битовите условия в местата за лишаване от свобода и определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода. Със закона се променя системата на местата за лишаване от свобода. Към затворите се създават затворнически общежития – от открит и от закрит тип, а към поправителните домове се създават само затворнически общежития от открит тип. Премахват се досега съществуващите категории от закрит тип за рецидивисти и нерецидивисти и от преходен тип, което е в интерес на лишените от свобода. Това ще доведе до създаването на по-добри условия и възможности за третиране на осъдените. Те ще се ползват от повече законоустановени права и ще се засили ресоциализационният ефект, се казва в мотивите към законопроекта. Промените също така позволяват на държавните служители от местата за лишаване от свобода да употребяват физическа сила в случаите при явно неподчинение или отказ да се изпълни законово нареждане или забрана; при физическа съпротива, нападение или посегателство върху техния живот или върху живота на друго лице, както и за предотвратяване на бягство при задържане или конвоиране на лишен от свобода, ако той окаже съпротива или не се подчинява. Мотивите за промени в закона са свързани с множеството промени в него, както и това, че той е приет през 1969 година, което изисква неговата актуализация – както спрямо европейските норми, така в чисто терминологичен аспект.

   

0 коментарa

Виж още