Приеха областния регистър на военните паметници

Приеха областния регистър на военните паметници

Военните паметници в областта вече са включени в специален регистър, съставен на базата на информацията от общините, съобразно Закона за военните паметници. Вчера той бе приет на заседание на Областната комисия за военните паметници. Включени са 140 обекта, в това число и Паметникът на свободата на връх Шипка, който е с национално значение, собственост е на Министерството на културата и се стопанисва от Националния парк-музей "Шипка - Бузлуджа". Според Павлин Радев, секретар на Областната комисия, 16 от тези паметници са в лошо състояние и е необходимо общините, на чиято територия се намират те, да вземат мерки и осигурят средства за реставрирането и поддръжката им. Това задължение е регламентирано във влезлия в сила от 1 януари 2008 г. Закон за военните паметници. Той определя още, че те са публична общинска собственост с изключение на списък, който ще бъде изготвен от министъра на отбраната. В него пък ще бъдат включени монументите, обявени за публична държавна собственост, т.е. такива, които имат национално значение или се намират на територията на военни поделения, добави представителят на Министерството на отбраната Иво Андонов. От представената от командира на Втора лекопехотна Тунджанска бригада бригаден генерал Ангел Главев информация стана ясно, че 89 от паметниците се поддържат от бригадата. Направено е предложение за някои промени - например два паметника от Харманли и Симеоновград да бъдат пренесени в Стара Загора, защото поделенията там са закрити. Ген. Главев изрази готовност при искане от страна на местните власти армията да участва и в извънпланово поддържане на паметници. Още през ноември миналата година са заявени средства за поддръжка на паметниците 9610 лева, от които само 30 лв. са за тези във войсковите райони, а останалите 9580 лв. - за намиращи се извън войсковите райони, но до момента тези средства не са отпуснати. Областният управител Мария Нейкова поздрави участниците в заседанието и посочи, че Областната комисия играе важна роля - освен поддържането на регистъра, да бъде посредник между общините, Министерството на отбраната и Министерството на финансите. Тя призова местната власт към по-голяма отговорност, за да бъде Старозагорска област отличник и в това отношение. Нейкова е удостоена със званието "Почетен член" на Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса, стана ясно още на заседанието. Членската карта й бе връчена от о.р. полковник Иван Кирилов, началник на Военния отдел в Община Стара Загора. Националният регистър е достъпен в Интернет на адрес www.memorials.bg. В него засега са включени само 74 от паметниците в областта, но има възможност, след като се попълнят необходимите данни и се предостави снимков материал, да се добавят и останалите.

   

0 коментарa

Виж още