Приключват строително-ремонтните дейности в 74 СОУ „Гоце Делчев” в София

Приключват строително-ремонтните дейности в 74 СОУ „Гоце Делчев” в София

Приключват строително-ремонтните дейности в 74 СОУ „Гоце Делчев” в София, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Във връзка с това днес ще се проведе пресконференция. 74 СОУ „Гоце Делчев” е включено в обхвата на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161РО001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации", сключен между Столична община и МРРБ по проект: „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден", „Студентски", „Красно Село", „Връбница", „Искър", „Нови Искър", „Възраждане", „Слатина", „Кремиковци" на Столична община“. Пресконференцията ще се проведе от 11:00 ч. в 74 СОУ „Гоце Делчев“, ж. к. „Връбница-І, район „Връбница”. Накратко ще бъдат представени извършените строително-монтажни дейности в училището.

   

0 коментарa

Виж още