Приключва ремонта на общинският път Гълъбово – Мусачево

Приключва ремонта на общинският път Гълъбово – Мусачево

От община Гълъбово изпълнява ангажиментът си за тази година да отремонтира една отсечка, която минава първо през най- отдалечения квартал на Гълъбово – Митьо Станев и води до село Мусачево. Направени са асфалтови кръпки, полагане ръчно на асфалтова смес, валиране с вибро- валяк, всичко това се случи след съответния ред на възлагане на обществена поръчка. Стойността на ремонта възлиза малко над 79 000 лева. Този път е единствен в тази посока и обратно, за тези 2 населени места, а от построяването му до сега, поддръжката е на ниво кърпежи на появяващите се все по- често дупки. Отсечката Гълъбово – Мусачево е дълга около 5 км и обслужва 300 – те жители на кв. Митьо Станев и още 200 на село Мусачево. Тази пътна отсечка, с течение на времето започва да се използва от много повече превозни средства, също така и от много тежкотоварни камиони и огромна селскостопанска техника, поради утроените в селото селскостопански кооперации, кантари за селскостопанската продукция, както и складове за същата, което от своя страна предполага едно засилено движение и използване на пътя. Средствата за поддръжка на общински пътища, които се отпускат от държавата за поддръжката на общинските пътища на Гълъбово е крайно недостатъчна и се изчислява на базата на брой население. Също така средствата може да се разходват само за поддръжката на пътища, не на улици, което означава, че това са отсечки извън населените места. За община Гълъбово общинските пътища са 3 – Гълъбово – Априлово, Мъдрец – Главан и горе споменатият път Гълъбово – Мусачево. Всяка година средствата са около 70 и няколко хиляди лева, те не стигат за поддръжката и на трите отсечки, затова чрез решение на общински съвет, всяка година се отремонтират последователно по 1 от тях на година.

   

0 коментарa

Виж още