Приключи най-мащабният проект в българската енергетика

Приключи най-мащабният проект в българската енергетика

ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" вече работи на пълна мощност и съобразно европейските екологични стандарти Приключи най-мащабният проект в българската енергетика ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" вече работи на пълна мощност и съобразно европейските екологични стандарти Вчера изп.директор на "Енел Марица Изток 3" Джон Кларк и изп.директор на "Енел Оперейшънс България" Майк Фостър обявиха официално успешното приключване на проекта за рехабилитация и модернизация на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3", в който са инвестирани над 700 млн. евро. Това е първият голям инвестиционен проект в енергийния сектор не само в България, но и в Югоизточна Европа, финансиран без държавни гаранции. Той превърна 28-годишната стара и неефективна централа на лигнитни въглища в единствената на Балканския полуостров, работеща в пълно съответствие с най-актуалните европейски екологични стандарти. Мегаенергийният проект стартира през март 2003 г., но в последствие беше променян няколко пъти по силата на определени фактори, независещи от основните акционери - италианската компания "Енел", мажоритарен собственик (73%) на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3", и НЕК-България. В годините от експлоатация бяха извеждани един след друг четирите блока на централата, а впоследствие - след приключване на рехабилитацията им - връщани в мрежата на НЕК. Хронологията от последните години сочи, че през 2006 г. е приключена рехабилитацията на блок 2, който влиза в експлоатация с изградената първа сероочистваща инсталация (СОИ). През 2007 г. приключва рехабилитацията на блок 1, който също е включен към СОИ. Година по-късно в експлоатация е въведен и рехабилитираният блок 3, включен към втората изградена СОИ. Един месец предсрочно от утвърдения график - в полунощ на 20 февруари 2009 г. - са били завършени успешно всички изпитания на блок 4 и той е включен в мрежата на НЕК за търговска експлоатация, което означава, че БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ ИМА ГАРАНТИРАНИ НАД 900 МЕГАВАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ от ТЕЦ "Енел Марица Изток 3". Блок 4 също е включен към СОИ, което в прав текст означава, че и четирите блока оперират при 94-процентно намаляване на емисиите от SO2. И че ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" затвърди позицията си на първата и единствена засега централа на лигнитни въглища на Балканския полуостров, работеща в пълно съответствие с последните европейски екостандарти. Преди старта на проекта всеки един от 4-те блока е бил с инсталирана мощност от 210 мегавата, а след приключване на рехабилитацията мощността е 227 мегавата на блок. Де юре и де факто това е значителен принос както за сигурността на енергийните доставки, така и за устойчивостта на бъдещото развитие на страната ни. И то с гарантиран поне 15-годишен период на експлоатация. От 24 февруари т.г. централата работи на пълно натоварване и всички проверки на параметрите доказват, че тя работи съгласно европейското екологично законодателство. Първоначално предвидените инвестиции по проекта са били в размер на 500 млн. евро. Когато обаче е започнала реализацията на проекта, е станало ясно, че сумата няма да е достатъчна, за да се превърне соцнаследството в една ефективна и надеждна топлоцентрала. Впоследствие акционерите на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" са решили да увеличат инвестициите над 700 млн. евро, но БЕЗ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЯНИ ФИНАНСОВИТЕ ПАРАМЕТРИ И ЦЕНАТА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТОК. От цялата инвестиция 160 млн. евро са били вложени в екологични подобрения като: 1. Изграждане на СОИ, които да обслужват и четирите рехабилитирани и модернизирани блока на ТЕЦ "Енел Марица Изток 3". Техните филтриращи системи намаляват с над 94% емисиите на SO2 от работата на централата. 2. Въвеждане на цялостна система за управление на водите, максимална преработка и редуциране на употребата на прясна вода, която беше намалена с 50%. 3. Построяване на единствените две инсталации за пречистване на отпадни води в Старозагорския регион. 4. Улавяне на над 99.8% от праха от котлите. "Още през 2003 г. се ангажирахме да реализираме проект, който е от изключителна важност за България. С тази успешна реализация показахме как една стара и неспазваща екологичните изисквания централа, оборудвана с остаряла технология и използваща нискокачествени местни лигнитни въглища, може - с чуждестранни инвестиции, международно ноу хау и уменията и опита на местните служители, да работи по ефективен и екологосъобразен начин. В същото време тя успява да достави така необходимата и конкурентна като цена енергия, за да подкрепи растежа на българската икономика и да помогне на България да изпълни екологичните изисквания на Европа. Дадохме обещание и го изпълнихме. Днес, заедно с нашия партньор НЕК, ние се гордеем да бъдем пример за успешен инвеститор в енергийния сектор на България", коментира вчера Джон Кларк. Според изп.директор на "Енел Оперейшънс България" Майк Фостър, инвеститорите се гордеят и с успешното партньорство между чуждите и българските служители. "Ние не само постигнахме, но и надвишихме всяка една от целите, които си бяхме поставили. Мисля, че всеки един от участниците в този проект би трябвало да бъде много горд от постигнатото. Но това не е краят. В момента е в ход 10-годишна инвестиционна програма за бъдещето, така че имаме планове не само да бъдем в напълно съответствие със стандартите, но и да продължим подобряването на централата", съобщи вчера Майк Фостър. При старта на проекта в централата са работили над 1700 души. В момента те са около 700, но по силата на сключеното със синдикатите споразумение, до края на 2010 г. ще останат 510 души - най-добрите енергийни специалисти. Ръководството на компанията обяви, че инвестиции са направени не само в обучението им. Всъщност "Енел Марица Изток 3" е една от малкото чужди компании у нас (вероятно и единствената), която е направила 15% увеличение на заплатите през 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още