Природозащитници се обявиха срещу голф туризма

Природозащитници се обявиха срещу голф туризма

Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" се обяви срещу изграждането на голф игрища и поощряване развитието на голф туризма у нас. Голф туризмът заема несъществен дял на българския пазар - само 0.1%. Други видове туризъм - като културно-историческия (11.1%) и екотуризма (4.2%), са по-популярни се ползват и от много българи, но не намират подкрепа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Държавната агенция по туризъм и Министерството на околната среда и водите. За тях няма разработени специални механизми за подпомагане, както за елитарния голф туризъм. Обяснение за това може да бъдат и частните интереси на някои от участвалите в междуведомствената работна група заместник министри, които управляват и неправителствените организации с интереси в голфа, смятат от "За да остане природа в България". Предложението летните и зимните курорти да станат целогодишни чрез строителство на голф игрища не е нищо друго освен опит за продължаване на тяхното презастрояване, този път с луксозни къщи и с държавна подкрепа, твърдят природозащитниците. От организацията припомнят, че голяма част от териториите, смятани за подходящи за изграждане на подобни съоръжения, попадат в защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000. В основните насоки, съставени от работната група за голфа, се предлагат облекчения на законово установените процедури за застрояване на защитени зони. Това е в нарушение на основните принципи на Европейския съюз за защита на околната среда. Освен това, изграждането на игрища за голф унищожава естествената растителна покривка и горния почвен слой върху големи територии, което води до сериозна промяна на околната среда. След това се създава покривка от специална трева, чиято поддръжка изисква интензивно използване на хербициди и торове. Те, от своя страна, попадат в подпочвените води. Поддържането на съоръженията изисква огромни количества вода, а повечето голф игрища, включително и предложеното за държавната голф компания, се намират по Северното Черноморие, където по принцип водата е малко. В държави като Испания и Португалия голфът вече създава проблеми с питейната вода. Държавата няма да дава нито един лев за изграждане на голф игрища, отрече министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов. Терените, върху които ще се строят тези игрища, ще се дават на състезателен принцип - търг, конкурс, поясни министър Гагаузов. Това е част от стратегията за развитие на туризма. Есента ще започне изпълнението на стратегията в районите, в които общините имат готовност - това са планински и морски курорти, каза още Гагаузов без да се впуска в подробности.

   

0 коментарa

Виж още