При картел-санкция до 10% от стойността на продажбите

При картел-санкция до 10% от стойността на продажбите

Комисията за защита на конкуренцията прие правилата за определяне на имуществените санкции и глобите, налагани на предприятия, на сдружения на предприятия или на физически лица при нарушение на новия Закон за защита на конкуренцията. В документа са конкретизирани критериите при определяне на санкциите, тежестта на нарушенията продължителността на санкцията. Сред най-тежките нарушения са посочени картелните споразумения, както и стратегическите злоупотреби с господстващо положение. В тези случаи се предвижда санкция от до 10 процента от стойността на продажбите, реализирани от предприятието на територията на страната през последната финансова година от участието му в нарушението. За утежняващи ще се считат редица обстоятелства, сред които несъдействието или възпрепятстване на КЗК, предлагане или даване на "обезщетение" или "компенсация" на други предприятия за включването им в нарушението, както и иницииране или подбудителство за извършване на нарушение. Предприемането на своевременни мерки за ограничаване на вредните последици от нарушението, ефективното съдействие на КЗК, както прекратяване на нарушението веднага след намесата на комисията, ще бъдат приемани за смекчаващи обстоятелства. Посочено е, че КЗК не би следвало да прилага автоматични аритметични методи за определяне на санкциите, за да се предотврати възможността на нарушителите да изчислят предварително точния размер на санкцията, която би им била наложена, с цел да калкулират този размер като „разход нарушение”.

   

0 коментарa

Виж още