Проби от екомониторинга в Старозагорско заминали за Щутгарт незапечатани

Проби от екомониторинга в Старозагорско заминали за Щутгарт незапечатани

Водните проби от поредния екомониторинг на Умвелт институт в Щутгарт заминали нeзапечатани за Германия, заяви на заседанието на местния парламент в четвъртък общинската съветничка Таня Михайлова. И подчерта, че дори представителят на РИОСВ, Стара Загора, бил изненадан от липсата на професионално съхранение. Думите й бяха потвърдени от колегата й от ПП "Атака" Георги Георгиев. Той информира, че капачките на съдовете не са били запечатани, а бутилките били поставени в найлонова торба и завързани. Михайлова е присъствала на цялостното пробонабиране и в тази връзка беше и питането й към общинската администрация. Освен незапечатаните водни проби, тя е констатирала, че мострите от почви, горски растения, плодове и зеленчуци не са вземани от местата при предишните визити на немските специалисти. Това беше едно от задължителните условия при поредния мониторинг, а целта е да проследи в продължение на няколко години нивото на замърсяване, вследствие на големите обгазявания на региона през 2004 и 2005 г. От общо 70-те проби само 5 били взети от райони при предишните пробонабирания. А в част от гъбите и боровите иглички преди това беше констатирано наднормено съдържание на олово, кадмий, стронций, арсен. Военните не са позволили на екипа да влезе в полигон "Змейово" и това ги е лишило от възможността да вземат проби от вододайната зона на село Казанка, заяви Михайлова. На тази констатация общинският съветник Николай Шопов отговори, че е взета вода от каптажа на селото, а зам.-кметът Мария Динева - че тя не е информирана за забраната да влязат в района на военния обект. На въпрос на Михайлова какво ще струва на Общината последното посещение на експертите от Умвелт институт, Мария Динева отговори, че все още не е известно. Плащало се на проба (70 на брой), но до този момент местната власт не била получила фактура и съответно не била заплащала нищо. Още преди отговорите по питането на Михайлова проф. Цанко Яблански от Тракийския университет запозна общинските съветници (малко повече от половината) за работата на неговите колеги, съвместно с още два института от Норвегия, за пълен мониторинг на околната среда и отражението на замърсяванията върху човешкото здраве в района на Стара Загора. Първият етап от защитата на проекта вече е минал, а в момента се изготвяли окончателният вариант и финансовата рамка. Според проф. Яблански, средствата, които се отпускат от Европейския съюз, са около 600 000 евро, но едно от изискванията е 10% съфинансиране. Той предлага те да бъдат разпределени между ТрУ, Общината и двата норвежки университета. В схемата е включено и Гражданско сдружение "Екоцентър". Средствата ще бъдат използвани за оборудване на лаборатории за анализ на почвите, водите, на животински и растителни продукти и за създаване на програма за опазване на човешкото здраве. В изградената съвременна система за мониторинг щяла да се включи и апаратурата на РИОСВ, а част от пробите щели да се изследват паралелно и в университета по естествени науки в град Оз. "Ако има замърсяване, целият екип дава гаранция, че то ще бъде локализирано и предотвратено", обеща проф. Яблански. Промоцията на проекта, който ще стартира през март 2009 г., срещна пълна подкрепа от общинските съветници, но гласуването за участие ще стане най-вероятно на следващата сесия на местния парламент. При съгласие финансовата тежест за местната власт ще бъде 10-15 хиляди евро, разпределени за следващите две и половина години. Според някои съветници офертата е приемлива, тъй като тя ще спести средства от анализите на Умвелт институт, от една страна, а от друга - градът ще разполага със специализирани лаборатории за екологични анализи.

   

0 коментарa

Виж още