Проблемът с наводнените земи на Павел Джингаров край Брестовица има шанс най-после да бъде решен

Проблемът с наводнените земи на Павел Джингаров край Брестовица има шанс най-после да бъде решен

Областният управител Здравко Димитров събра на една маса представители на Напоителни системи, фирма Брестоим –инвеститор на частна ВЕЦ “Лозята край село Брестовица, потърпевшия земеделски производител Павел Джингаров и кметът на община „Родопи“, за да се реши проблема на Джингаров. Днес на срещата всички заинтересовани страни се обединиха около мнението, че трябва да бъде намерено правилно проектно решение за пълното отстраняване на проблема, с изготвянето на конкретен проект. Възможно е да бъдат предложени и различни варианта за решение на проблема, с цел определяне на най-добрият. Областният управител постави срок до 1 февруари да бъдат предоставени конкретните предложения за решение, които да бъдат разгледани и преценени. Павел Джингаров години наред се опитва да спасява насажденията си , защото канал, по който минават водите от частна водно-електрическа централа, убива насажденията му. Стопанин на канала е Напоителни системи ЕАД. Във времето Брестовишкото дере, където са насажденията функционира и като отводнителен канал - да отвежда събиращите се подпочвени води извън обработваемото поле. През ноември 2007 г. в канала потичат и отработените води на ВЕЦ “Лозята”. Високото ниво на водата в канала започва да се отразява обработваемата земя, която се преовлажнява. Засегнати са имотите и на други стопани. През годините експерти от община “Родопи” правят многократни проверки, предписания, предолжения по сигнали на земеделците за повреждането на земята. На стопаните от Напоителни системи и на инвеститора са дадени указания да го облицоват в частта, която е успоредна на пътя Брестовица – Йоаким Груево. Въпреки всичко проблемите с преовлажняването продължават, защото проблемът не е решен напълно, а частично .

   

0 коментарa

Виж още