Проведена информационна среща от Областен информационен център - Стара Загора

Проведена информационна среща от Областен информационен център - Стара Загора

Днес, 21.02.2011 г., в зала 1 на общинска администрация с. Опан Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема „Индикативна програма и отворени схеми по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На срещата бяха представени предстоящите за отваряне през 2012 г. схеми по програмата и актуалните в момента. В информационната среща участваха представители на бизнеса, общинска администрация, НПО, училища, читалища. След презентацията бяха дискутирани въпроси за възможнонстите за обучение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на заети лица от читалищата в общината. Присъстващите проявиха интерес и към процедура „Аз мога“ за начините за повишаване на квалификацията. Представители на бизнеса се интерисуваха от престоящи схеми за отваряне по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

   

0 коментарa

Виж още