Проведе се надграждащо обучение по проект „Подкрепа в дома и семейството”

Проведе се надграждащо обучение по проект „Подкрепа в дома и семейството”

Надграждащо обучение по проект BG 051 РО 001- 5.1.04-0080 „Подкрепа в дома и семейството”, който се реализира в „Северен”, беше проведено от 26 до 28 юли, съобщи кметът на района инж. Ральо Ралев. Това е първото надграждащо обучение, организирани от районните администрации, уточни той. В двумодулното обучение участваха наетите по проекта 18 души, които предоставят ежедневни социални услуги на 40 потребители от район „Северен”. Предоставяните услуги от районната администрация са изцяло съобразени със специфичните нужди на всеки отделен потребител. В надграждащото обучение беше включена методика за предоставяните услуги и здравно обучение за обслужване на възрастни хора и хора с увреждания. Един от тях изрази удовлетворението си от участието в проекта с думите: „Вие ме върнахте към живота!”. Всички бяха категорични, че обучението е много полезно за дейностите, които изпълняват в помощ на хората със специфични нужди. В рамките на семинара бяха обсъдени текущи въпроси и бяха споделени добри практики. Наетите по проекта 19 лица имат едногодишни трудови договори с районната администрация в „Северен”, уточни кметът инж. Ралев.

   

0 коментарa

Виж още