Проведе се обществено обсъждане за идеи за градска среща

Проведе се обществено обсъждане за идеи за градска среща

В Община Стара Загора се проведе първото от трите широки обществени обсъждания за избор на идея за „Най-добро обемно пространствено решение“, по проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП „Регионално развитие“. Ръководител на проекта е инж. Милена Димитрова, която заедно със заместник-кмета по „Строителство, архитектура и градоустройство“ Янчо Калоянов, главният архитект на града Иван Кирчев, обсъдиха със присъстващите граждани - архитекти, ландшафтни архитекти и др. идеите и конкретните предложения за обектите. В рамките на проекта ще бъдат изготвени инвестиционни проекти за 36 обекта – улици, паркове, градини, обекти от образователната и културната инфраструктура. Те ще бъдат включени в разработката на проектно предложение, с което общината ще кандидатства за финансиране в следващия програмен период за изграждане на добра градска среда. Обектите, включени в проектното предложение, са определени от работна група, назначена със заповед на кмета Живко Тодоров, и са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Всички те се намират в зони с публични и социални функции - Парк „Митрополит Методий Кусев", Парк 5-ти октомври" /Градска градина/ ,„Парк Александър Стамболийски" /Парк Алана/, Станционна градина, пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики", площадно пространство около Общината, площад „Берое", ГПЧЕ „Ромен Ролан“, СОУ „Железник“, ПМГ „Гео Милев“ и др.

   

0 коментарa

Виж още