Проведе се среща по проблемите на отоплението, осигурявано от „Топлофикация”-Казанлък

Проведе се среща по проблемите на отоплението, осигурявано от „Топлофикация”-Казанлък

Заместник-кметът по строителство,инфраструктура и транспорт инж. Евгения Чернева проведе на 14 октомври среща с представители на „Ситигаз – България” АД и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) по въпросите за отоплението, осигурявано от ТЕЦ-Казанлък. Работната среща бе продиктувана от загрижеността на общинското ръководство да бъде своевременно осигурено топлоподаване от страна на топлофикационното дружество към обществени и частни сгради в община Казанлък. В срещата участваха Милко Шошков, началник-отдел „Контрол и отваряне на пазара”, дирекция „Газоснабдяване” в ДКЕВР; инж. Александър Кожухаров, председател на Съвета на директорите на „Ситигаз-България” АД, представители на Общински съвет-Казанлък. Според думите на Александър Кожухаров, „Топлофикация-Казанлък” дължи близо 800 хил. лв. на „Ситигаз-България”, които са сериозна пречка да бъде подадена газ от дружеството към ТЕЦ-Казанлък. Решението на въпроса, според Кожухаров, е ипотекиране на имущество от страна на фирмата-длъжник. Той бе категоричен, че вече е направeн компромис веднъж с ТЕЦ-а, в резултат на което той е задлъжнял към „Ситигаз” с близо 800 хил. лв. Втори такъв случай е напълно неприемлив за доставчика на синьо гориво. По предложение на заместник-кмета Евгения Чернева, което бе прието от останалите присъстващи, се реши да бъде организирана четиристранна среща през следващата седмица в София с участието на Община Казанлък, ДКЕВР, „Ситигаз-България” и „Топлофикация-Казанлък” за решаване на проблема с ТЕЦ-а.

   

0 коментарa

Виж още