Проведе се събрание на читалищата в община Казанлък

Проведе се събрание на читалищата в община Казанлък

На 11 февруари се проведе първото събрание на Комисията за разпределение на държавната субсидия за читалищата в община Казанлък. Събранието се свиква съгласно чл. 23 от Закона за читалищата и Заповед на кмета на община Казанлък от 6 февруари. Комисията е с председател Сребра Касева, началник-отдел „Култура и туризъм“ в община Казанлък, и членове – представители на 23 читалища. Събранието премина при следния дневен ред – анализ на дейността на 24-те читалища в община Казанлък, гласуване на средства за изплащане на обезщетения при пенсиониране през 2015 г. на служители от 3 читалища, приемане на Вътрешни правила за разпределение на държавната и общинска субсидия и Методика със 7 критерия, както и определяне на дата за второ събрание на комисията. Общата субсидия за разпределение между читалищата за тази година е 541 320 лева. Комисията гласува от тези средства да се извади сумата за общетение при пенсиониране на тримата читалищни служители, която е в общ размер на 9292 лева. Останалите средства ще бъдат разпределени между читалищата, съгласно Методиката за разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата, която е неразделна част от приетите днес от комисията Вътрешни правила. В тези Вътрешни правила са разписани и 7 критерия за основните дейности и актуално състояние, които са следните: базов минимален фонд, библиотечна и информационна дейност, обща оценка на Общината, културни и творчески дейности на читалището, любителско художествено творчество, образователни курсове, общи показатели.

   

0 коментарa

Виж още