Провежда се обучение на екипи по приемна грижа в Бургас

Провежда се обучение на екипи по приемна грижа в Бургас

От януари месец тази година започна новият социален проект на община Бургас „И аз имам семейство”, който е по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнението на проекта е за 36 месеца. Това съобщи Мая Казанджиева, директор на Дирекция „Социални дейности и трудова заетост” в община Бургас. Основен акцент е развитие на приемната грижа. Община Бургас си партнира с Агенция „Социално подпомагане” в изпълнението на заложените дейности по проекта. Вече има сформиран екип от двама социлани работници на общинско ниво. Има и екип по управление на проекта, който включва админситратор и счетоводител от общинска администрацяи. На национално ниво също има екип за управление на проекта с експерти от Агенция по социално подпомагане. В момента се провежда обучение в Бургас. То е въвеждащо на всички екипи по приемна грижа. Те ще преминат задължително въвеждащо обучение в рамките на пет дни- от понеделник до този петък, след което ще има надграждащо обучение по оперативната програма в рамките на три дни. „Очаква се да бъдат запознати със същността на примената грижа с процеса, спецификата на органзиация на услугата. Много е важно начините на мотивиране на кандидатите. Ще последва изготвяне на оценителен доклад за представяне пред комисията по примена грижа. Самото обучение се извършва от външни експерти консултатнти от агенция за Социално подпомагане””,обясни Казанджиева . В Бургас са съсредоточени екипите от общините от Средна и Югоизточна България, които изпълняват подобни проекти по тази оперативна програма. Друга новост в проекта е създаване на професионална комисия по приемна грижа . „Това е съвсем нов модел за Бъглария. Тези комисии ще бъдат създадени към регионалните дирекции за социално подпомагане и ще бъдат специализирани професионални комисии, а председател ще бъде директорът на регионалната дирекция за социално подпмагане, а като членове ще влязат началник отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”, експерт от Закрила на детето, дейставащ приемен родител и психолог. Ще има и технически сътрудник”, каза още дирекотрът. Тя добави, че през тези комисии ще минава одобрението на бъдещите приемни родители. Намеренията и целта на община Бургас чрез този проект е да се увеличи борят на примените семейства в Бургас. Миналата година ОС-Бургас гласува правилник за допълнително стимулиране на примните семейства в община Бурагс. Бяха гласувани и средства в общинския бюджет. „И за тази година ОС подкрепи предложението общинска администрация да разполага с финансови средства. Това е допълнителен стимул от 1 000 лева за всяко ново приемно семейство. По ОП хората имат възможност да заявяват като доброволни или професионални приемни родитле или като заместваща приемна грижа от близки и познати. Всички възможности, разписани в Закона за детето са допустими за изпълнение по ОП”, каза Казанджиева. Процесът за оценка на бъдещите приемни родители е по-дълъг в рамките на три месеца и ако се налага е възможно и удължаване до един месец за установяване на факти. Екипът, който в момента се обучава ще посещава семействата. След подбора кандидат -примените родители ще преминават през специализирано обучение, което ще се извършва от този екип, за да бъдат подоготвени за приемането на дете. Когато са професионални приемните родители, ще сключват договор с кмета на община Бургас след приключване на всички процедури по оценка, подбор и обучение и ще получават възнаграждение, което е определено в Закона за детето и то е конкретно в зависимост от възрастта на детето, от неговите нужди, от бройката деца, които са настанени в приемния родител и отделно ще се дават финансови средства на родителя за самото дете. „Родителят на трудов договор ще получава възнаграждение и отделно ще има срества за покриване нуждите на самото дете в зависимост от неговата възраст. Непрекъснато работим в пряка връзка със Социално подпомагане и Закрила на детето, както и с Центъра за обществена подкрепа”, каза още Казанджиева.

   

0 коментарa

Виж още