Проверката на РЗИ не откри нередности в болницата

Проверката на РЗИ не откри нередности в болницата

Беше извършена проверка по изпълнението на издаденото от РЗИ – Стара Загора предписание на „МБАЛ проф. д-р Ст. Киркович” АД - Университетска във връзка с критичното финансово състояние на лечебното заведение. Проверката се извърши на място от представители на две дирекции – „Медицински дейности” и „Надзор на заразните болести”. При проверката се констатира: - Храненето на пациентите не е прекъсвано. Кухнята работи и е осигурена храна по всички диети. - На 02.07.2014 г. са одобрени заявки за еднократни консумативи и дезинфекционни препарати. В операционния блок има достатъчно количество консумативи и дезинфектанти. Създадени са условия за спазване на дезинфекционния и стерилизационен режим. - Има осигурени условия за прием на спешни пациенти. - Въведена е листа на чакащите. Осигурени са необходимите количества медикаменти.

   

0 коментарa

Виж още