Проверка по Заповед на Министъра на МРРБ във връзка с издадени 119 заповеди за събаряне на незаконни постройки в Община Гърмен

Проверка по Заповед на Министъра на МРРБ във връзка с издадени 119 заповеди за събаряне на незаконни постройки в Община Гърмен

Вчера, 21.02.2012 г. Областният управител Костадин Хаджигаев изпрати заместника си Бисер Михайлов на проверка в Община Гърмен, по заповед на Министъра на МРРБ. В състава на комисията бяха включени: Николина Николова - Зам. министър на МРРБ, Ахмед Ахмед – член на Националния съвет по етнически и интеграционни въпроси, Бисер Михайлов – Зам. областен управител на Област Благоевград, Георги Даракчиев - Зам. началник на ДНСК и Васил Точев – Началник на РДНСК Целта на проверката в Община Гърмен бе квартал Кремиковци – населен предимно с ромско население и издадени 119 заповеди за събаряне на незаконно изградени постройки върху общинска земя там. Комисията, ръководена от г-жа Н. Николова и г-н Б. Михайлов посети на място и се запозна с проблема, който по своята същност е дълбоко социален. Хората, изградили тези постройки са предимно от ромски произход и са в изключително затруднено социално положение. След запознаване с реалните проблеми на хората, комисията проведе заседание в с. Гърмен. За съжаление единственото, което е направено от общината е заснемане на имота, като в този план са посочени незаконните постройки. След обсъждане бяха набелязани две основни мерки: На първо място, да бъде изработен ПУП и въпросният общински имот да бъде вкаран в регулация. Ангажимент за изпълнение на тази мярка пое Кметът на Община Гърмен – г-н Ахмед Башев. На второ място се предвижда да бъдат изготвени проекти на типови къщи. След като бъде изработен подробният устройствен план, да се кандидатства по ОП „Регионално развитие” за финансиране и изграждане на общински жилища. Във връзка с това със съдействие на Областна администрация Благоевград следващата седмица ще се проведе среща с Министъра на управлението на средствата от ЕС – Томислав Дончев за техническо уточнение и план за изпълнение на начертаните задачи. Имайки предвид огромното социално недоволство, което би предизвикало събарянето на тези иначе опасни постройки, засега, няма да бъде предприето действие по събарянето им. Комисията се ангажира да положи максимални усилия за бързото разрешаване на този наболял социален проблем.

   

0 коментарa

Виж още