Проверяват ни поне на осем места, преди да ни дадат кредит

Проверяват ни поне на осем места, преди да ни дадат кредит

Всеки българин, който поиска кредит от банка, бива проверяван поне на 8 места за надеждност от чиновниците в съответната финансова институция. Това означава, че личните му данни се сверяват с тези масиви от информация, за да се установи дали човекът ще покрива добросъвестно задълженията си, съобщава вестник "Труд". Информацията е от проверка на КЗЛД в две български банки, целяща да открие дали има слаби места в сектора, откъдето могат да изтичат неправомерно лични данни. В първата проверена институция, която ще наричаме Банка А, по ЕГН на всеки кандидат се преценява на колко години ще е той към момента на изтичането на кредита. Към момента на проверката са били обработени 133 608 искания за кредити от физически лица. Единният граждански номер се проверява и във вътрешната система на банката за това дали има вече кредити, които да са просрочвани поне два пъти в рамките на последните 6 месеца. ЕГН се вкарва и в правно-информационната система АПИС за установяване на свързани лица и техните задължения към банката. Кандидатите за заеми се проверяват и в Централния кредитен регистър, за да се види имат ли просрочия по кредити в размер над 50 лева. Банковите инспектори сверяват кандидатите по ЕГН и БУЛСТАТ в сайта на НАП, за да видят дали са регистрирани като длъжници, както и в сайта на НОИ, за да установят осигурителния им доход и данните за трудовия им договор. Нещо повече, Банка А е направила и собствен регистър, наречен "черен списък", където са вкарани всички хора, които са се опитали да получат кредит с документна измама. Към момента там имало 498 имена. Особеното при тази институция е, че всеки кандидат за заем трябва да декларира какво е здравословното му състояние и да посочи хроничните болести, от които страда. Като слабост проверяващите от КЗЛД отчитат, че няма контрол колко пъти е проверяван даден ЕГН във външните информационни масиви от служителите на банката, за да има сигурност, че получените сведения не се използват неправомерно. Следят се единствено влизанията в системата на Централния кредитен регистър, защото всяка справка там се плаща от банката. В другата проверявана институция, Банка Б, която има 358 916 кредитоискатели, проверките са по-малко (няма данни да се правят справки в НАП), а шефовете могат да видят във всеки един момент къде, в кой масив и за кой клиент е ровил даден техен служител. Данните за хората, получили заем, се пазят за срок от 10 години.

   

0 коментарa

Виж още