Проверяват 54 язовира в Стара Загора

Проверяват 54 язовира в Стара Загора

Областният управител на Стара Загора – Георги Ранов съобщи, че в района са били проверени 54 на брой водни обекта и са издадени 170 предписания.

Назначената комисия е определила три язовира, които са в предаварийно състояние това са: „Долно Сахране” в община Павел Баня, „Хайдушко кладенче” и „Априлово” в община Гълъбово. Предписанието за тях е общините, които трябва да се грижат за тях да решат дали ще ги възстановяват или ще го спрат от работа. При проверката на комисията е установено, че язовирите са празни, а основните изпускатели са отворени.

При сравнение на данните от минали години бе установено, че предписанията се увеличават с всяка изминала година. Отбелязва се, че броя на предписанията се увеличава поради новите разпоредби в закона за водите, които включват назначаване на оператор за всяка язовирна стена, разработване на техническо досие за всеки от проверените обекти и изработване на инструкции за експлоатация на язовира.

   

0 коментарa

Виж още