Проверяват "рискови клиенти" заради ДДС

Проверяват "рискови клиенти" заради ДДС

Инспекторите от Териториалната дирекция на НАП извършват ревизии на 13 фирми селскостопански производители от Старозагорска област заради пропуски по Закона за ДДС. Проверява се реализираната през 2008 г. продукция, най-вече начисляването и внасянето на данъка. На шест от фирмите са извършени инвентаризации и проверки, а трима производители не могат да определят размера на реализираната продукция или не очакват такава до края на годината. Трима прогнозират реализация, след която начисленият ДДС се очаква да бъде около 255 000 лева. Инспекторите по приходите ревизират и селскостопански производител, "пропуснал" регистрация по ДДС, въпреки че получените приходи през 2006 и 2007 г. надхвърлят 50 000 лева. С опитите си да избегнат регистрацията по ДДС някои земеделски производители попадат в графата "рискови клиенти". По този начин се нанася вреда не само на държавния бюджет, но се стимулира и нелоялната конкуренция. Установени са случаи, при които се "пропуска" регистрацията по ДДС, тъй като в годишните данъчни декларации не се посочва пълният размер на дохода, а разликата между получените доходи и извършените разходи. Важно е да се знае, че оборотът за регистрация по ДДС се формира от декларираните доходи от селско, горско и водно стопанство, декларираните други доходи от лицето, като наеми, субсидии и други. В Закона за ДДС категорично е посочено кои доходи представляват оборот от извършени облагаеми доставки и кои не. При необходимост, в хода на ревизиите инспекторите ще налагат и обезпечителни мерки. Целта им е предотвратяване извършването на сделки и действия с имуществото на лицето, вследствие на което събирането на задълженията на лицата ще бъде невъзможно или затруднено.

   

0 коментарa

Виж още