Програмата за закрила на деца с изявени дарби ще финансира 1769 деца през 2009г

Програмата за закрила на деца с изявени дарби ще финансира 1769 деца през 2009г

Правителството прие Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2009 г., съобщиха от правителствената пресслужба. Програмата предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, класирани на първо, второ или трето място национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания чрез еднократно финансово подпомагане в размер до три пъти от гарантирания минимален доход за страната. Чрез едногодишни стипендии в размер 50 на сто от минималната работна заплата за страната ще бъдат стимулирани деца с изявени дарби в областта на изкуството, науката и спорта. Броят на децата, предложени за еднократно финансово подпомагане, е съобразен с положителната практика през последните години и с анализа от представянето на децата на различните национални и международни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Предвидено е стимулиране на деца от държавните и общинските училища, които се финансират от министерствата на културата, на образованието и науката, на земеделието и храните и Държавната агенция за младежта и спорта и бюджетите на общините. Стипендии ще получават и децата с увреждания, класирани в национални спортни състезания. Общият брой на децата, които ще бъдат стимулирани финансово, е 1769. Необходимите средства за това възлизат на близо 1,7 млн. лв. и се осигуряват от републиканския бюджет за 2009 г. В Програмата са включени престижни конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно децата за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.

   

0 коментарa

Виж още