Продават НИТИ-Казанлък за трети път. Пак няма да има кандидати

Продават НИТИ-Казанлък за трети път. Пак няма да има кандидати

Бившият мозъчен тръст на оръжейната ни промишленост - НИТИ-Казанлък, днес само легенда от бившeто си величие, отново е сложен на тезгяха. След два неуспешни опита. Вчера Агенцията по приватизация съобщи, че е обявен поредният търг с явно наддаване за дружеството, но с намалена цена. На предпоследната процедура (б.р. - през септември т.г.) исканата начална тръжна цена беше 6.1 млн.лв., сега приватизационното ведомство сваля изходната миза на 4.5 млн. лв. Стъпката на наддаване ще е 100 000 лв. Депозитът за участие в търга е 1 млн. лв. Новата дата на търга е насрочена за 120-ия ден от публикуване на решение в "Държавен вестник". Цената на тръжната документация е 1500 лева и може да бъде закупена в срок до 30 дни от датата на решението за провеждане на търга. От Агенцията по приватизация уточняват, че в надпреварата не се допускат офшорни дружества и консорциуми, учредени под формата на граждански дружества. Право да участват в наддаването имат само лица, които са получили разрешение за достъп дo класифицирана информация според Закона за защита на класифицираната информация. Вчера "Старозагорски новини" установи, че първата продажба на НИТИ-Казанлък е била през 2002 г. Тогава тръжни документи са закупили 10 дружества, но нито едно от тях не се е явило на търга. При втория опит за продажба - септември 2008 г., документите са закупени от: "Нити - Инженеринг", Казанлък; "Енергоремонт-МК", София; "Берета Трейдинг", София; "Гама Инвест", София; "Арсенал", Казанлък, но отново никой не се явява на конкурса. "Дори и намалена, цената не е адекватна на актива на НИТИ-Казанлък", коментира вчера изп.директор на "Арсенал" АД Николай Ибушев. До 31 декември миналата година дружеството имало натрупани дългове над 4 млн. лева, които със сигурност към днешна дата са се увеличили, но те влизат в пасива на бъдещия купувач. Освен това собствеността на земята на НИТИ към днешна дата се оспорвала в съда, тоест налице е висящо дело и запор с нейното разпореждане. А наличният сграден фонд бил амортизиран, в по-голямата си част. От Агенцията по приватизация съобщават, че НИТИ ЕАД е с предмет на дейност научноизследователска и развойна дейност на изделия, технологии и процеси със специална и гражданска тематика, хидроимпулсна техника, проектиране на промишлени и други граждански и специални обекти и др. Ибушев обаче твърди, че тази характеристика отдавна не е актуална. Към днешна дата в дружеството работели между 30 и 40 души, изпълняващи малки поръчки, а завидният научен потенциал от миналото вече е само история. Той прогнозира, че и този търг ще се окаже ялов. НИТИ-Казанлък е поредният пример, че няма по-лош собственик от държавата. И не заради неподдържаните сгради или проблемните земи. Трагедията е, че държавата си позволи "лукса" да унищожи научния потенция, тоест хората, които творяха ноу хауто и благодарение на които България навремето печелеше милиони в зелено от оръжейната ни индустрия. В света не дават и пукнат грош за черупка без съдържание. Но в България явно нещата имат други аршини, след като Агенцията по приватизация поиска за НИТИ-Казанлък 4.5 млн. лева при скрити дългове от 4-5 млн.лв., неплатими от нито един български бизнесмен или фирма, получили достъп до класифицирана информация.

   

0 коментарa

Виж още