Продължават ли да падат банковите лихви по депозитите и кредитите?

Продължават ли да падат банковите лихви по депозитите и кредитите?

Българска народна банка, отчита че банковите лихви по депозитите и кредитите продължават да падат. През месец юни т.г. основният лихвен процент (ОЛП) е бил 0.00, в сравнение с същият период през миналата година.

Индексът ЛЕОНИА за юни 2016 г. e минус 0.38%, като при сравнение с 2015 г. се наблюдава понижение с 0.40% пр.п. ЛЕОНИА е лихвен процент по реални сделки овърнайт, който се изчислява като средна стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в страната ни.

Спрямо юни 2015 г. индексът СОФИБОР, отчитащ за срок от един месец е спаднла с 0.29 пункта до рекордните 0.01 на сто, а този за три месеца - с 0.41 пункта до 0.13%. Този индекс е фиксинг на котировките на необезпечени депозити в български левове, които са предлагани на българския междубанков пазар.

През юни 2016 г. се наблюдава спад и при средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове на нефинансовите предприятия на годишна база с цели 0.38 процентни пункта до 0.35%.

Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през месец юни също се понижава на годишна база с 0.88 пункта до 9.51%, а при жилищните кредити той спада с 0.80 пункта до 4.97%.

За същият период годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове е намалял с 0.92 пункта до 10.42%, а годишният процент на разходите по жилищните кредити изчислени в левове се понижава спрямо юни миналата година с цели 0.87 пункта до 5.40%. ГПР по кредитите за потребление, на месечна база през май 2016 г. е намалял с 0.54 пункта изчислено в левове, а по тези изчислени в евро - с рекордните 0.82 пункта. БНБ отчита, че при жилищните кредити в левове се наблюдава спад с 0.07 пункта, а по тези в евро нараства с 0.06 пункта.

 

Източник: dariknews.bg

   

0 коментарa

Виж още