Продължават масираните проверки на автомобилните превози

Продължават масираните проверки на автомобилните превози

160 000 лева от наложени наказания на камиони и автобуси с чуждестранна регистрация е събрала Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в рамките на проверки от 9 ноември до сега, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Инспекторите са проверили 3 100 МПС, като са следили за спазване на разрешителния режим и времето за управление и почивка. Издадени са близо 188 акта и наказателни постановления, както и 45 принудителни административни мерки (спиране от движение или отнемане на свидетелството за правоуправление). Нарушенията са свързани с изискванията за установяване на принципа на равнопоставеност на пазара. Най-много нарушения са извършени от водачи на МПС с турска регистрация – 100, следват ги водачите от Унгария – 26 и Румъния – 10. На водачи на превозни средства от други държави са съставени 52 акта. Друг обект на засилените проверки са превозите за собствена сметка. Това е дейност, която трябва да обслужва само собствените нужди на предприятието, като не е основна за него и в никакъв случай не трябва да бъде заплатена. Някои предприятия под претекст, че извършват такъв превоз прикриват дейности срещу заплащане и не се внасят изискуеми данъци и такси в националния бюджет. По този начин се развива нелоялна конкуренция и се поставят в затруднено положение коректните транспортни фирми. Инспекторите са проверили около 6 500 МПС, извършващи превоз за собствена сметка и са съставили 550 акта. Следва издаването на наказателни постановления и изпращането им в Агенцията за държавни вземания за принудително събиране на глобите. Най-често срещаните нарушения при тези превози са: липса на трудов договор на водача, липса на документ, удостоверяващ собствеността на товара или че пътниците са служители на фирмата, ППС и товара не са собственост на една и съща фирма или пътниците не са служители на фирмата. От месец август, когато започнаха проверките, разпоредени от министър Александър Цветков, до сега, са проверени 20 000 МПС с чуждестранна регистрация, като са съставени 1 200 акта и наказателни постановления, както и 400 принудителни административни мерки. Общият приход от актове наложени на водачи на МПС с чуждестранна регистрация е 1 мил.160 хил. Тези средства са реално събрани, тъй като при чуждестранните превози наказателните постановления се издават заедно с акта, поради което водачите са задължени да пратят глобата веднага. При превозите за собствена сметка инспекторите са проверили 36 500 МПС и са съставили 3 500 акта. Очакваният приход за националния бюджет е 2 милиона лева.

   

0 коментарa

Виж още