Продължават проверките на фирми и физически лица за неплатени в срок данъци и осигуровки

Продължават проверките на фирми и физически лица за неплатени в срок данъци и осигуровки

До момента от просрочени задължения от данъци и осигуровки в хазната са влезли 72 718 633 лв. Най-често прилаганите законови мерки от публичните изпълнители на НАП Ст.Загора срещу некоректните към фиска лица са: запор на банкови сметки, на средства в каси, на активи, собственост на физически и юридически лица, както и отнемане на задгранични паспорти и разрешителни за носене на оръжие на управителите и членовете на контролни и управителни органи. От наложени запори върху вземания на длъжници от трети лица в бюджета са влезли над 500 000 лв. От разрешенията за неотложни плащания по вече запорирани банкови сметки на фирми са постъпили 1 700 000 лв. На 78 лица са отнети задграничните паспорти и разрешителните за носене на оръжие за неплатени задължения от данъци и осигуровки за над 12 милиона лева. Публичните изпълнители на НАП Стара Загора са предали на прокуратурата 27 физически и юридически лица за неплатени данъчно-осигурителни задължения за 16 510 224 лева. Към момента продължават проверките на фирми и физически лица с неплатени в срок суми за социално осигуряване. Практиката на публичните изпълнители от НАП Стара Загора показва, че след среща и разговор с длъжниците се намира оптималното и за двете страни решение за погасяването на натрупаните задължения към държавата.

   

0 коментарa

Виж още