Проекти на общини, кметства и училища от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране по кампанията "За чиста околна среда"

Проекти на общини, кметства и училища от територията на РИОСВ-Русе ще получат финансиране по кампанията "За чиста околна среда"

Проектите на 4 общини, 9 кметства, 8 училища и 2 детски градини от територията на РИОСВ-Русе ще бадат финансирани от Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) по Националната кампания „За чиста околна среда”: „Обичам природата – и аз участвам”. Целта на кампанията през 2012 г. е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда . В откритите от МОСВ две конкурсни процедури - за общини и кметства и за училища и детски градини в национален план са се съревновавали 845 проекта. Най-активни са били училищата с 305 проекта, следвани от детските заведения -299 бр. и общините с 103 проекта. РИОСВ-Русе не разполага с информация колко бенефициенти от контролираната територия са участвали в кампанията, тъй като в регламента не се изисква становище от институцията за целесъобразност и екологични ползи от реализацията на проектите, каквото съществуваше преди. С до 10 000 лева ще бъдат финансирани общините: Силистра, Ветово, Тутракан и Дулово и кметствата: гр.Мартен, с. Юпер, с. Николово, с. Белица, с. Баниска, с. Полско Косово, с. Гецово, с. Топчии и с. Чудомир. До 5000 лева ще се отпуснат на учебните заведения: СОУ „Хр.Ботев”-гр.Лозница, ОУ „Хр.Ботев”-с.Щръклево, СОУ „Васил Левски” ¬гр.Ветово, ОУ „Хр.Смирненски"” гр.Русе, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” ¬гр.Разград, ПГСАГ „П.Пенев” гр. Русе, СОУЕЕ „Св.Константин¬ Кирил Философ” гр.Русе, Математическа гимназия „Баба Тонка” гр.Русе, и детските заведения ЦДГ „Ален мак” с.Иваново, ОДЗ „Мечо Пух”гр.Сливо поле. Предстои бенефициентите да сключат договори с ПУДООС и да пристъпят към реализацията на заложените в проектите дейности.

   

0 коментарa

Виж още