Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” набира кандидати

Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” набира кандидати

Инж.Митьо Славов, директор на Дирекция «Строителство и инвестции» в Община Стара Загора и арх.Иван Кирчев – главен архитект участваха днес в обучителен семинар по проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Община Стара Загора заяви интерес за участие в третата фаза на проекта. Семинарът се провежда в заседателната зала на Община Пловдив, гр. Пловдив. Присъстваха представители и от общините Пловдив, Хасково, Смолян, Панагюрище. Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” набира многофамилни сгради за обновяване Проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” набира кандидати многофамилни жилищни сгради за обновяване през 2009 г. Проектът е съвместна инициатива на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие. Община Благоевград е заявила интерес за участие в третата фаза на проекта, като е поела ангажимент за съфинансиране, покриващо 90 % от разходите за: обновяване на общинските жилища, попадащи в избраните проектни участъци и благоустрояване на публичните междублокови пространства. Допустими бенефициенти са доброволни сдружения на собственици, постигнали 100 % съгласие за участие по проекта, обитаващи следните видове сгради: • едропанелни блокове в жилищни комплекси; • многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ в жилищни комплекси; • единични жилищни сгради, строени по индустриален способ; • други многофамилни жилищни сгради, построени преди повече от 20 години. Проектът предоставя техническа и организационна помощ, а също така и финансова подкрепа в размер на 20% от стойността на строително-ремонтните дейности за обновяване на отделните жилища и 100% от стойността на СМР за обновяване на общи части от сградата, които имат отношение към комфортното и безопасно ползване и обитаване. Възможният минимален мащаб на обект за обновяване е цял блок/ секция - многофамилна жилищна сграда с 6 или повече собственици. Срокът за подаване на заявление за участие, съпроводено с комплект от документи по образец, в съответната община е до 15 януари 2009 г. Оценката на постъпилите предложения ще се извърши до 10 дни след крайния срок за получаване на интегрираните проектни предложения Повече информация относно проекта, условия за участие, образци на документите и др. може да видите на сайта на проекта: www.obnovendom.com.

   

0 коментарa

Виж още