Проект Долината на розите и тракийските царе, по инициатива на Казанлък подготвят пет съседни общини

Проект Долината на розите и тракийските царе, по инициатива на Казанлък подготвят пет съседни общини

На 22.02.2012 г. в Павел баня бе направено обществено обсъждане и бе подписан договор за партньорство между общините Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот и Мъглиж във връзка с кандидатстването с проект по ОП „Регионално развитие”, мярка BG161 PO001/3.2-02/2011 – „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Целта на съвместния проект е създаване на имиджов продукт на региона, създаване на туристически бранд, разпознаваем от потребителите, търсене на нови пазари на регионалните продукти, насърчаването на предлагането на туристически услуги извън сезона и др. Обявената мярка за маркетинг на дестинациите с културно – историческо и природно наследство ще допринесе за развитието на потенциала и туристическата индустрия в региона, обхващащ тези съседни общини. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е от 200 000 лв. до 500 000 лв. Кандидатът трябва да има и задължителен собствен принос от 5%. Първата среща между представители на петте общини бе по инициатива на община Казанлък през ноември 2011 г. На втората работна среща, в Павел баня, бе представена концепцията на проекта, както и бе уточнено неговото наименование – „Долината на розите и тракийските царе”. На срещата присъстваха кметът на община Казанлък Галина Стоянова, кметът на община Мъглиж Господин Господинов, кметът на Павел баня Станимир Радевски, зам.кметът на Сопот Камен Шаралиев, водещият експертен състав по проекта от София, координаторите по проекта от общините – партньори, представители на туристически фирми, музеи и др. Община Карлово беше представлявана от Деспа Ненова – главен експерт Туризъм, Румяна Христова – главен специалист Туризъм и Ангел Рунташки – секретар на Туристическо дружество “Васил Левски” - Карлово. Крайният срок за подаване на предложенията е 15 март 2012 г.

   

0 коментарa

Виж още