Проект за разделно събиране на опасни , от домакинствата започва в София

Проект за разделно събиране на опасни , от домакинствата започва в София

Столична община и БалБок Инженеринг АД започват прилагането на съвършено нова за страната система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Системата включва приемане на място при притежателя на отпадъка или в Мобилен събирателен пункт, осигуряване на транспорт и опаковка за безопасно транспортиране, последващо третиране и обезвреждане. Тя значително ще допринесе за отделянето на опасните отпадъци, съпътстващи бита от общия поток битови отпадъци, натрупвани всекидневно на територията на общината. Основните групи отпадъци от домакинствата, които ще се събират по този начина, са: живак и живаксъдържащи уреди (например термометри, живачни прекъсвачи и др.), лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали (в това число препарати за борба с вредители), мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност) и други отпадъци, чиито състав и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда. От 12.01.2012 г. работи универсален телефонен номер 0700 11 750, на който се приемат заявки за предаване на опасни отпадъци. Отпадъците се приемат от домовете и в Мобилен събирателен пункт по график. Първият Мобилен събирателен пункт ще бъде разположен на 10.02.2012 г. на бул. „Мадрид” №1, пред районна администрация „Оборище”. Утре в 11.00 часа кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще посети мобилния пункт. Актуална информация за Системата ще има на страниците в интернет на Столична община и БалБок Инженеринг АД. Транспортирането и обезвреждането се извършва от БалБок Инженеринг АД при условията на издаденото от МОСВ разрешение за дейности с опасни отпадъци.

   

0 коментарa

Виж още