Проект представя доброволчеството в училищата и на открито

Проект представя доброволчеството в училищата и на открито

Общинският отдел „Здравеопазване и превенции”, съвместно с Общински младежки клуб J J Cool A и Сдружение „Равновесие” започнаха изпълнението на Проект „Изложение на доброволчески идеи”, финансиран по програма „Младежта в действие”. Целта на проекта е да промотира доброволчеството като висша ценност и право на развиващите се демократични общества. В продължение на четири месеца доброволци към Общински младежки клуб и Сдружение „Равновесие” ще провеждат презентации на тема „Доброволчеството като възможност за професионално развитие, алтернатива на заседналия начин на живот и употребата на психоактивни вещества”. За изпълнение на задачата доброволците ще бъдат подкрепени от училищните ръководства, които да регламентират провеждането на презентациите в удобно за учебната програма време. Заключителната дейност на проекта ще бъде провеждане на изложение на открито, в което ще бъдат поканени да се включат всички неправителствени организации, желаещи да развиват доброволчеството на територията на града. През юни в продължение на 3 дни в Морската градина до КЦ „Морско Казино“ ще бъдат разположени щандове, представящи доброволчески дейности, в които всеки проявяващ желание може да се включи. Организациите, работещи с доброволци ще получат възможност да представят дейността си пред младите хора в Бургас като атрактивна, престижна и полезна. Желаещите да участват в изложението организации и лица могат да се запишат на тел. 056/84 13 91.

   

0 коментарa

Виж още