Проект „Проекции на Дунавския Римски Лимес – формиране на музейна среда за туристически достъп“

Проект „Проекции на Дунавския Римски Лимес – формиране на музейна среда за туристически достъп“

Проектът на Регионален исторически музей – Русе „Проекции на Дунавския Римски Лимес – формиране на музейна среда за туристически достъп“ е одобрен за финансиране в конкурс на Американски научен център – София, Фондация „Америка за България“ и Фийлд Мюзиъм – Чикаго. Проектът ще се реализира през 2013-2014 г..Общата стойност на проекта е 39 029 долара.Срок за изпълнение е 1 година. Проектът цели осъществяването на експозиционни дейности за социализация на обекти от Дунавския Лимес, консервация на артефакти от античния некропол на Тегра (гр. Мартен, Община Русе), реализация на образователен модул, като част от програмата за музейно обучение, издаване на водач, които в своята съвкупност да допринесат за представянето на наследството като ресурс за местно развитие. Проектът ще допринесе за формиране на значителен интерес към историята на Дунавска България, ще помогне за разбиране на общата европейска история от римско време, ще разкрие неизвестни страни от работата на изследователите. Задачите на проекта са изграждане на инфосистема за Дунавския Римски Лимес (указателни и информационни табели);консервация на движими културни ценности, намерени в античния некропол на римската крепост Тегра, експониране;организиране на образователен модул за археология, работа с подрастващи;изработване на Водач за Дунавския Римски Лимес,откриване на експозиция „Водна пещера – култов хилядолетен център“ в читалището на село Табачка. Основните дейности гравитират около обозначаване на обектите от Дунавския Лимес, информационно подсигуряване, създаване на пътеводител по Дунавския римски лимес в участъка между Свищов-Русе-Тутракан. Предвижда се образователен модул, създаване на игра – водач из Лимеса, отпечатване на туристически картички с рецепти от римската кухня. Проектът на Русенския музей е пряко свързан със задачите на Международния Лимес Конгрес по римска археология, които целят чрез увеличаване на знанието на река Дунав и Римския Лимес, археологическите обекти да се превърнат в туристически дестинации и културни обекти, като се развиват в полза на местните общности. Регионален исторически музей - Русе получи финансиране през 2011 чрез програмата на Американския научен център, Фондация „Америка за България“ и Фийлд Мюзиъм – Чикаго, като приключи проекта „Епископска резиденция от късното Средновековие – археология, образование и туризъм“ през лятото на 2012 година.

   

0 коментарa

Виж още