Производството на череши през 2011 г. се е увеличило с 20,5% спрямо 2010 г.

Производството на череши през 2011 г. се е увеличило с 20,5% спрямо 2010 г.

Общата площ на насажденията с череши в страната през 2011 г. възлиза на 85 785 дка, като от тях 77 470 дка са реколтирани, съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Наблюдава се увеличение на реколтираните площи с 10,06% спрямо 2010 г. Производството на череши през 2011 г. е 30 063 тона, което е с 20,5% повече спрямо 2010 г. Създадените нови насаждения за стопанската 2010/2011 г. заемат 1 391 дка., като през последните години се наблюдава засилен интерес към създаване на насаждения от ябълки, череши, праскови, сливи, вишни и кайсии. Новите насаждения у нас от череши през последните три години възлизат на над 9 000 дка. По данни на МЗХ относителният дял на черешите от внос през 2011 г. спрямо българското производство възлиза на 2,8%. Черешите от внос за 2011 г. са от Гърция (780,4 тона), Полша (39,9 тона), Испания (2,3 тона), Холандия (1,9 тона), Германия-(1,2 тона) и Италия (1,2 тона). Вносът от трети страни - Турция (20,1 тона). Общо изнесеното количество череши произведени в България за 2010 г. е в размер на 1110.8 тона а за 2011 г. този показател бележи ръст в размер на 2017.0 тона или отчетено покачване в общо изнесеното количество в размер на 45 % спрямо 2010 г. Изнесените количества череши спрямо общо произведените в страната са в размер на 6,7 %. Основни дестинации за търговия на българските череши са Обединеното кралство, Руската федерация, Румъния и Молдова. Относително стабилни остават и ценовите равнища, на които се търгува готовата продукция през последните две години. Началото на месец май бележи началото на т. нар активен период за предлагане на череши у нас. Традиционно тогава се наблюдават и цени, по-високи, спрямо останалата част на периода. За 2011 г. отчетената цена за килограм на едро в началото на месец май е 4.17 лв.кг., а за 2010 г. същата е от порядъка на 3.56 лв.кг. Отчетената най-ниска цена за килограм череши през 2010 г. е 1.49 лв./кг. докато през 2011 г. тя е от порядъка на 1.80 лв./кг. През останалата част от годината цените за килограм череши през 2010 г. и 2011 г. не се различават значително. Посочените по-горе цени са за череши предназначени за прясна консумация. В страната са разпространени следните сортове череши: ранни „Бигаро Бюрла”, „Бигаро Моро” и „Ранна черна едра”, от по-късно зрещите „Бинг”, „Ван”и „Козерска”. Същите заемат около 40 % (30 000 дка) от общо реколтираните площи с череши у нас. Съвременни интродуцирани сортове с по- малко приложение в страната са: „Сънбърст”, „Лапинс”, „Силвия”, „Каталин”, „Кордия” и други. Български сортове селекционирани в Института по земеделие гр. Кюстендил са едроплодните сортове „Мизия”, Данелия”, „Стефания”, Българска хрущялка, Кюстендилска хрущялка. Сортове селекционирани в Института по овощарство гр. Пловдив - „Косара” и „Розита”, които са ранни сортове с едри плодове и късно зреещите сортове „Розалина” и „Тракийска хрущялка”. За поредна година Министерството на вътрешните работи, МЗХ и местната власт на гр. Кюстендил ще си партнират при опазване на реколтата от череши. Ще бъде осигурено и засилено присъствие от страна на Жандармерията, като допълнително ще бъдат инсталирани над 30 камери за видеонаблюдение на зони с повишен риск от посегателство върху реколтата. Осигурена е и техника за нощно наблюдение и денонощни патрули по места.

   

0 коментарa

Виж още