Променена е наредбата за помощи за ветерани

Променена е наредбата за помощи за ветерани

4800 молби за помощи за отопление са подадени в регионалната дирекция Социално подпомагане досега, съобщи директорът й Татяна Дончева. Най-много от тях 4029 са за отпускане на средства за закупуване на твърдо гориво. Общо одобрените молби са 3091, отказ е даден на 447, заради надвишаване на допустимия доход. Срокът за подаване на молби за помощ за отопление е 31 октомври. За еднократна помощ за първокласници досега са одобрени 1042 молби, от общо 1129 подадени. Татяна Дончева съобщи още, че има промени в наредбата за отпускане на помощи на ветерани от войните. Те вече имат право на еднократна помощ за изработка на две подвижни зъбни протези в размер на 200 лв. всяка. С отмяната на старата наредба 17 от 1 юли много от ветераните са закупили полагащите им се безплатни лекарства със собствени средства. Сега те могат да подадат заявление в дирекция Социално подпомагане до края на ноември за осребряване на фактура с фискален бон.

   

0 коментарa

Виж още