Промени в наредбата за управление на общинска собственост в Казанлък ограничават правомощията на кмета

Промени в наредбата за управление на общинска  собственост в Казанлък ограничават правомощията на кмета

Като разумно и правилно граждани на Казанлък определят решението на Общинския съвет на града, за ограничаване правомощията на кмета на общината , свързани с разпореждането и управлението на общинската собственост. На последното си заседание, общинският съвет прие промени в наредбата, свързани с управлението на тази собственост. Приетите промени на практика отнемат правото на кмета да се разпорежда еднолично с общинска собственост до 15 хиляди лева. За всички разпоредителни сделки и процедури, свързани с това, той ще бъде санкциониран от общинския съвет. Без негово решение няма да може да променя и условия на конкурсни и тръжни процедури, както и последващите ги договорни отношения. Основните идеи на последните промени са пресичане на корупционни практики и конфликти на интереси, коментираха общински съветници, след края на последното заседание. Общинският съвет се опитва да изземва функции на общината, възропта срещу гласуваните промени, касаещи го пряко, кметът Стефан Дамянов.

   

0 коментарa

Виж още