Промяна в графика за отчитане на тока за декември прави ЕVN

Промяна в графика за отчитане на тока за декември прави ЕVN

Еднократна промяна в графика на отчитане на изразходваната от битовите клиенти еленергия през декември ще направи "ЕVN България Електроснабдяване" АД. Това се налага заради почивните дни около Коледа и Нова година и според новия график консумираната електроенергия за последния месец на годината ще се отчита най-късно до 23 декември. Потреблението след тази дата спада към фактурата за следващия месец до датата на отчитането през януари, която всеки клиент може да види във фактурата си. Така голяма част от клиентите ще имат по-кратък от 30 дни период на отчитане през декември и по-дълъг от 30 дни период на отчитане за януари. Общият сбор на дните за двете отчитания обаче ще бъде 60. Промяната е само за декември и няма да се отрази на редовните отчитания през следващите месеци, когато ще продължи практиката на ролиращото отчитане или отчитане по време на целия месец. Всеки клиент може да види датата на отчитане в своята фактура. Заради различните по дължина периоди на отчитане за декември и януари при някои клиенти може да се получат по-големи разлики между стойностите на фактурите за потребена електроенергия за тези два месеца. От друга страна, в по-дългия отчетен период за януари спада и периодът след 23 декември - период, който по принцип се характеризира с по-голямата консумация на електроенергия от домакинствата, което е типично за празничните дни. Сроковете на плащане си остават същите - от 15-о до 25-о число на месеца, и са изписани във всяка фактура. Фактурата за декември 2008 г. ще се плаща между 15 и 25 януари 2009 г., за януари - между 15 и 25 февруари 2009 г.

   

0 коментарa

Виж още