Проституцията като социален феномен

Проституцията като социален феномен

На 9 ноември, от 16.00 до 18.00 часа, в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Стара Загора, ще се проведе работна среща на тема „Проституцията като социален феномен“. Срещата е част от изпълнението на Компонент 6 – Превенция на ХИВ/СПИН сред проституиращи в регион Стара Загора, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и подпомага реализирането на Общинската стратегия за превенция на ХИВ/СПИН. Тя е първата по рода си и се предвижда да се провежда на всяко шестмесечие. Целта на събитието е институциите, които работят с проституиращи мъже и жени да синхронизират своите усилия и ресурси, както и да подобрят взаимодействието си, за да се ограничи разпространението на сексуално предавани инфекции, включително и ХИВ. На работната среща са поканени всички институции, които работят с млади хора, предлагащи платен секс по една или друга причина – здраве, обществен ред, социално функциониране, гарантиране на права.

   

0 коментарa

Виж още