Протест „СПРИ ACTA” в Стара Загора

Протест „СПРИ ACTA” в Стара Загора

На 11.02.2012г. /събота/ от 11:00 часа пред сградата на Община Стара Загора ще се проведе мирен протест под надслов „СПРИ ACTA“. С този протест желаем да изразим нашата ясна и категорична позиция против ратифицирането на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането в България и Европа. Държим да бъде ясно, че никой от участниците в протеста не подкрепя “пиратството” и ограбването на труда на когото и да било. Притесненията ни се изразяват в недостатъчната прозрачност на документа и последиците от неговото прилагане. Независимо, че споразумението “Anti-Counterfeiting Trade Agreement” е подписано под формата на търговско споразумение за борба с фалшифицирането, много от текстовете имат неясно значение и, тълкувани по определен начин, силно ограничават и/или нарушават правата, които имаме като граждани на Република България и Европейския съюз. Опасяваме се, че правителствата, подписали споразумението са обект на заблуда от страна на неговите автори и вносители. Битува илюзорното твърдение, че всяка страна, ратифицирала АСТА, има свободата да тълкува текстовете му както сметне за добре. Съгласно член 32 от Виенската конвенция (отнасяща се в частност за международните договори и споразумения) обаче: Възможно е прибягване към допълнителни средства за тълкуване, в това число към подготвителните материали и към обстоятелствата на сключване на договора, за да се потвърди значението, произтичащо от прилагането на чл. 31, или да се определи значението, когато тълкуването в съответствие с чл. 31: а) оставя значението двусмислено или неясно или b) води до резултати, които са явно абсурдни или неразумни. Към момента никъде в публичното или интернет пространството не са публикувани такива „подготвителни материали“. Реален обществен дебат също не е имало. Целта на протеста е да провокира народните представители на Република България и Обединена Европа да отхвърлят категорично ТСБФ /АСТА/ и да разработят еднозначен механизъм, подкрепен от широко обществено обсъждане, който да защитава авторските права и интелектуалния труд. facebook page: www.facebook.com/profile.php?id=1836099225#!/events/236529429762390/

   

0 коментарa

Виж още