Противопожарни мерки за безопасност при работа с уреди с пропан-бутан

Противопожарни мерки за безопасност при работа с уреди с пропан-бутан

Използването на уреди и инсталации с пропан-бутан намира все по-широко приложение у нас.Наред с редицата предимства, втечнения въглеводороден газ крие своите опасности. Той е взривоопасен! За да се предпазите от аварийна ситуация е нужно да се спазват следните задължителни правила: •Да се използват само стандартни бутилки, уреди, съоръжения и елементи в инсталацията; •Своевременно да се извършват изискващите се технически прегледи. •При доставка на нова бутилка проверете дали тя е преминала задължителния хидравличен тест, което се удостоверява с наличието на щампа върху корпуса й. •Редуцир-вентилът на бутилката да е подходящ за работното налягане на уреда и да осигурява херметичност. •Разглобяемите съединения на газови съоръжения и инсталации се проверяват при работно налягане на газа с пенообразуващо вещество или с газсигнализатор, най-малко веднъж на 3 месеца. •Газови съоръжения и инсталации не се монтират в помещения с под, разположен по-ниско от нивото на околния терен. •Не пълнете битовите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС! Задължително е бутилките да се пълнят до 80% от обема им в специализирани пунктове. При запълване на целия обем се рискува попадане на течна фаза в горелката,което ще предизвика неминуема експлозия. •Не поставяйте бутилката близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40оС).При нагряване, налягането на газта в бутилката се увеличава рязко и е възможно експлозивно пръскане на бутилката. •Не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация. Тъй като пропан-бутанът е два пъти по-тежък от въздуха, е необходимо вентилационните отвори да бъдат в долната част на помещението. •Не допускайте повече от 2 броя бутилки в едно помещение –една работна и една резервна, независимо дали резервната бутилка е пълна или празна. Препоръчително е бутилките да се разполагат на открито, хладно и сенчесто място, най-добре в метален шкаф с отвори. •Не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето,тавана, на коридора и в стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали. •Не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте. •Не проверявайте никога за евентуално изтичане на газ чрез поднасяне на пламък. Удачен вариант за проверка в домашни условия е чрез сапунен разтвор. •Не пушете никога, когато сменяте бутилката. •Не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от деца и не ги оставяйте сами в помещения с газови бутилки и уреди. •В никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди и не преливайте газ от една бутилка в друга. •Ако бутилката изпуска газ (усеща се специфичен мирис на чесън), веднага затворете спирателния кран и я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация. •Затваряйте вентила след изключване на газовия котлон. •Не подгрявайте бутилката, поливайки я с топла вода, защото рискувате взривяването й при рязкото повишаване на налягането в нея. •При използването на газови инсталации с пропан-бутан в кухненските блокове на заведения е препоръчително да се изпълни взривозащитена аварийна вентилация с изсмукване от долните части на помещението. В интерес на сигурността е добре да се монтира и газсигнализаторна система за пропан-бутан,която автоматично да включва вентилаторите при необходимост.

   

0 коментарa

Виж още