Проучват възможностите за неделно училище по майчин език

Проучват възможностите за неделно училище по майчин език

Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси възложи да се проучат възможностите за организирането на неделно училище за изучаване на майчин език. Изследването ще бъде извършено от РИО на МОМН, съвместно с представители на Областна администрация – Русе и на общините от областта. Експертите ще проучат дали подобно обучение отговаря на сега действащата нормативна уредба. Предложеното беше направено от областния управител Стефко Бурджиев и беше прието удинодушно по време на организираната от Областния съвет кръгла маса по повод Международния ден на майчиния език – 21-ви февруари. Идеята е в подобно неделното обучение да имат възможност да се включат както ученици, така и възрастни. На кръглата маса присъстваха представители на Регионалния инспекторат по образование и други териториални звена на държавни структури, НПО-та, експерти от областната администрация и представители на различните етноси в града и региона. Директорът на РИО на МОМН Димитър Райнов запозна участниците с нормативната уредба за обучението по майчин език в Република България. Той изясни и възможностите за допълнителното обучение по български език за деца от етническите малцинства. Началникът на Териториалното статистическо Бюро Галина Ханджиева представи пред присъстващите данни за населението в област Русе по критерии „майчин език” и „възраст”. Отношение по темата за проблемите, възможностите и практиките при обучението по майчин език взеха и представители на различни етноси. В събитието участи евзе регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация в Русенска област Валентина Николаева. В края на форума, участниците в него се обединиха около мнението, че езиковото наследство трябва да се изучава и пази за да може заедно с официалния език на страната да допринесе за съхранението на културното разнообразие и идентичността на различните групи в гражданското ни общество. Беше взето и решение по повод 24-ти май да се организира кампания за събиране и предоставяне на печатни и електронни издания на художествена литература на бесарабските българи, живеещи в Молдова.

   

0 коментарa

Виж още