Проф. Светлин Танчев, кмет на Община Стара Загора: "На лошото наследство отговорихме с "Година на проектите"

Проф. Светлин Танчев, кмет на Община Стара Загора: "На лошото наследство отговорихме с "Година на проектите"

Управленска "Година на проектите", осъществена в условията на лошо наследство от предишната кметска администрация, продължителни съдебни дела за оспорване на изборните резултати, недостатъчно финансиране на общински дейности със средства от държавния бюджет, практически бойкот на централната власт към общините, управлявани от политическа партия ГЕРБ. Така определи вчера пред граждани и медии първата година от своя мандат кметът на общината проф. Светлин Танчев в публичния си отчет "Една година открито управление на Община Стара Загора". В тезисен вид кметът Танчев описа лошото общинско наследство като: "недобро административно обслужване на гражданите; фактически премахнат приемен ден на кмета; занижен контрол на качеството при строителството и ремонта на общински обекти (Операта, Музея, Библиотеката, училища, улични настилки и пр.); сключени в края на мандата договори с фирми, изпълняващи различни обслужващи дейности с максимална продължителност; пълна занемареност на инфраструктурата, хигиената и обслужването на крайните квартали и селата; дефицит на проекти за кандидатстване в съответните министерства за ползване на средства от еврофондовете по определени оперативни програми; дълг под формата на два "скрити" кредита на обща стойност 10 млн. лв. (въпреки предизборните билбордове на предишния градоначалник д-р Евгений Желев)". Сегашният кмет обаче посочи и позитивните, според него, страни в управлението през миналия мандат - "осъществено интензивно строителство и ремонти на общински сгради, културни институти, спортни бази, паркинги, тротоари, пътни настилки и др.; добре изградени взаимоотношения в съвместната работа на кметския екип, общинска администрация и Общински съвет; добре поддържана бюджетна отчетност и финансово счетоводство". В числа Танчев резюмира осъществената от администрацията му "Година на проектите" като "разработени общо 23 проекта на обща стойност 74.412 млн. лв., като до настоящия момент от тях са спечелени девет проекта и общият брой от получените средства по определени оперативни програми и от републиканския бюджет са на стойност 23.588 млн. лв.". Сред активите на своето управление той посочи също осъществената реконструкция и модернизация на Автогарата (1.115 млн. лв.), изпълненото ново строителство на ул. "Анастасия Тошева" (2.1 млн. лв.), текущите ремонти на училища, детски градини и ясли, социални домове, читалища, кметства, спортни обекти, междублокови пространства, пътища и улици, на обща стойност 6.5 млн. лв., подобреното административно обслужване на гражданите и възстановения кметски приемен ден. "Независимо от трудните условия на работа, в които ни поставиха нашите опоненти след изборите, ние се постарахме да бъдем мобилизирани и да отговорим колкото се може по-пълно на очакванията на хората, както и да изпълним по-голямата част от нашите обещания." Това каза в заключителните си думи избраният с бюлетината на ГЕРБ преди година кмет проф. Светлин Танчев. Вчера в конферентната зала на хотел "Железник" освен кмета, своя публичен отчет направиха и групата общински съветници от ГЕРБ, представен от председателя на тяхната група Йордан Николов. Той акцентира върху работата на съветническата група по отношение на борбата с корупцията, откритото управление, приемствеността по отношение на добрите практики, повече грижа за кварталите и селата, разумното управление на общинската собственост. Николов посочи и обективните пречки за по-добрата работа на групата на ГЕРБ - липсата на необходимото мнозинство в Общинския съвет често довежда до неприемане на полезни за града предложения на администрацията; липса на разбиране от страна на управляващата тройна коалиция на важни за града проекти, като изграждането на втори подход към автомагистрала "Тракия"; недостатъчно финансиране на образованието и здравеопазването от страна на държавата. Вчера на публичния политически отчет на ПП ГЕРБ присъстваха областният лидер на партията Недялко Недялков, областният организационен секретар Живко Тодоров, зам.-кметът Велизар Балабанов и шефката на правната комисия на Общинския съвет Антоанета Масленска, която председателстваше инициативата за прозрачност.

   

0 коментарa

Виж още