Проф.Светлин Танчев откри Международна работна среща на тема „Улично движение и безопасност”

Проф.Светлин Танчев откри  Международна работна среща на тема „Улично движение и безопасност”

Кметът на Община Стара Загора проф.Светлин Танчев откри официално Международна работна среща на Седма тематична група „Улично движение и безопасност” на Мрежа „Градове за децата” с представяне на местни добри практики за повишаване на безопасността на движение по пътищата от участниците в мрежата от градовете: Хага - Холандия; Риека - Хърватска; Сату Маре-Румъния, Атина - Гърция и Стара Загора, България и координатор на мрежата от гр.Щутгарт, Германия – г-жа Дроге. Международната среща продължава днес и утре с презентации на представители на институции, неправителствени организации, детски и младежки организации от Стара Загора. Днес следобед са представянията на гостите. Особен интерес от медиите предизвика това на Хърватска с интерактивен модел, представляващ ориентация в реалните условията на града, пресъздадени като компютърна игра за деца. От 2007 г. Община Стара Загора се включи в новосъздадена Еропейската мрежа Градове за Децата, подкрепяна от Комисаря Владимир Шпидла, Конгреса на местните и регионални власти към а на Европа, Съвета на Общините и регионите, Уницеф, Фондация Роберт Бош. Мрежата дава възможност да се търси и открива какво може да се направи да се подобрят условията за децата и техните родители на местно нива: на улицата, детските площадки, училищата, в кметството. По думите на Д-р Ингрид Хам, изпълнителен директор на Фондация „Роберт Бош” Мрежата ще служи за една цел: да се помогне на Европейските градове да формират своето бъдеще според нуждите на семействата и децата. Ние се изправяме пред сходни проблеми и заедно ще търсим решения. Това, което градовете не могат да променят сами ще постигнат чрез сътрудничество, идентифициране и обмен на най-добри практики и информация. Мрежата е организирана от Община Щутгарт и се ръководи от Кмета Вофганг Шустер. Той заявява, че хората които вземат решения могат да играят активна роля в определяне качеството на живот на гражданите за днешния и утрешния ден. Например чрез подготовка на стратегии и мерки, които да осигурят на децата, подрастващите и техните родители по-добри условия и заобикаляща среда. Това ще улеснява младите хора да стават по-лесно родители, за да се отговори на дългосрочно предизвикателство пред устойчивостта на европейските градове свързано с драматичните демографски промени. Мрежата има 7 тематични работни групи. Досега представители на Стара Загора са участвали в срещата на Работната група „Улично движение и безопасност”. Другите работни групи са свързани с образование, здравеопазване, балансиране на кариeри и семеен живот и др.

   

0 коментарa

Виж още