Проф. Светлин Танчев пред Агенция „Фокус” по повод празника на Стара Загора

Проф. Светлин Танчев пред Агенция „Фокус” по повод празника на Стара Загора

Фокус: Проф. Танчев, как Стара Загора ще отбележи своя празник – 5 октомври? Светлин Танчев: Това е един традиционен празник. Пети октомври е избран за празник не случайно, защото преди 131 години на 5 октомври е поставен първият камък за възстановяването на града. Стара Загора е един от българските градове, който след Руско-турската война е разрушен напълно, загинали са и много хора и това е един от най-изстрадалите български градове. Така е избрана и датата. От тогава - досега този празник се празнува, но хората се отнасят с огромно уважение към тази дата. Ние продължаваме традицията като я доразвиваме. Имаме и специална програма, която започна още през септември. От 15 септември до 5 октомври, когато е кулминацията на празника, периодът беше наситен с много събития. Днес ще се проведе тържествена света литургия в катедралния храм „Свети Димитър”, полагане на цветя пред символичния камък за възстановяването на Стара Загора, тържествен ритуал за издигане на знамето на Република България и празнично шествие, в което ще участват всички училища, всички културни институти и не на последно място вечерта от 19ч. ще бъде открита възстановената сграда на Старозагорската опера. Преди 19 години тя беше опожарена и от тогава-досега старозагорци събираха средства и със собствени средства на стойност от 12 млн. лв. сградата беше изцяло възстановена. Това не е случайно – Стара Загора е един от градовете с най-динамично развитие, един образователен, културен, икономически център в страната. Всичко това очертава и перспективите за по-нататъшно развитие. Фокус: За да се превърне градът в кулурен център, ще допренесе и връщането на културните обекти в района за управление от общината. Каква е обаче степента на готовност за управление и поддържка на тези обекти? Светлин Танчев: Това не е случайно. Областният управител реагира на наше искане. Това наше искане е свързано с това община Стара Загора да може да използва възможностите на европейските фондове – чрез подготовка на един или повече проекти да се създадат други условия, които ще допренесат за развитие на културен и археологически туризъм. Идеята е в това направление да се работи от тук нататък. Стара Загора е населено място над 8 хилядолетна история. Имаме много неща, които може да покажем не само на България, но и на света като цяло. Надяваме се с това прехвърляне да успеем да покажем всичко онова, коено съществува и онези обекти, които са характерни и важни. Нашите екипи работят по разработване на проекти. Фокус: За да се поддържат тези обекти, е необходим и финансов ресурс. Какви са възможностите в тази посока? Светлин Танчев: Една от най-големите възможности е използването на еврофондовете. Това е едно начало, а по-нататък всичко е въпрос на добра финансова политика, на добра организация, за да може средствата да бъдат разпределяни. Ние си даваме сметка, че тези обекти, когато бъдат възстановени, ще изискват определен финансов ресурс за поддръжка. Ние ще се постараем да водим такава финансова политика, че да обезпечим тези обекти с необходимите средства. Не само тези обекти – Стара Загора има един от най-добрите исторически музеи в страната, който е с чисто нова сграда. Имаме два театъра, голяма регионална библиотека и още други институти и всички от тях искат средства за финансиране. Нашата задача е сложна, но ние си даваме сметка за това. Фокус: Правени ли са разчети какви средства все пак ще са необходими? Светлин Танчев: Правим тези разчети. Това е неизбежно, защото това е необходимо за изработването на проекти за кандидатстване по европейските фондове. Предвиждаме някои от нещата по възстановяването и поддържането на тези обекти да бъдат заложени още в следващия бюджет. Фокус: Навлизаме в есенно-зимния сезон. Каква е степента на готовност на община Стара Загора за осигуряване на зимното почистване и безпрепятстването функциониране на пътната мрежа? Светлин Танчев: Това е един от важните въпроси. Подготвяме, както всички останали общини. Смея да твърдя, че досега не е имало някакви тежки кризисни ситуации. Но така или иначе имаме изграден щаб, който вече има две заседания и предстои трето. В бюджета са предвидени 700 хил. лв. за зимно почистване на общината. Ние поддържаме само пътищата, които са наши прерогативи и това са 290 км. Пътна мрежа. Две фирми ще осигуряват почистването и поддържането, осигурени са необходимите машини, осигурени са и хората. Имаме пълна готовност. Имаме осигурени и над 1300 тона пясък, над 680 тона сол, над 80 тона луга. Една част от тези материали ние сме ги платили, друга част са платени от фирмите. Фокус: Променен ли е размерът на предвидените средства? Светлин Танчев: Средствата са малко повече от предходната година. Но ние се съобразяваме и с условията според един по-продължителен период назад. Ние не може да бъдем сигурни дали зимата ще бъде като миналогодишната или като зимите от преди това. Считаме, че при една добра организация и при една обезпеченост на средства за поддържане и почистване ще се справим. Фокус: В края на октомври се навършват три години от началото на вашия мандат като кмет на общината. Каква е вашата оценка за тези три години? Какво успяхте да промените вие за тези три години? Светлин Танчев: Община Стара Загора е една от най-силните български общини. Погледнато назад във времето моята оценка е, че всяко едно ръководство е надграждало над вече съществуващото. Това се стремим и ние да направим. Голямата задача, която си поставихме в началото на мандата, независимо от условията на криза, която ни затруднява, ние се стараем и имаме много успехи по отношение на разработването на проекти, с които се стремим да решаваме проблемите. За тези три години ние успяхме да усвоим над 104 млн. лв. по различни направления. 34 млн. лв. са по европейските програми, които сме спечелили. Това ни даде възможност да решим много от проблемите по отношение на строителството и ремонта на училища, на детски градини, на канализация, на културни институции. Независимо от условията, в които работихме, ние се опитаваме да отговорим на очакванията на нашите граждани. Надявам се до края на мандата ние да изпълним по-голямата част от поетите ангажименти. Фокус: Ще останат ли ангажименти, които няма да изпълните? Светлин Танчев: Не бързам да давам отговор, защото остава една година. Затова аз казах, че нашият стремеж е да изпълним повече от поставените задачи като си мисля, че 92 - 93% от поставените задачи ще бъдат изпълнени. Фокус: Кои ще бъдат основните направления в дейността ви през последната година от мандата ви? Светлин Танчев: Много е трудно да бъдат разделени нещата. Има много задачи, които си поставяме в един по-далечен хоризонт, в един по-перспективен план. Животът не свършва с приклюючването на един мандат. Може би, трябва да се отбележи факта, че ние ще заложим много проекти, които ще се изпълняват от тези, които ще дойдат след нас. Считам, че трябва да има приемственост. Каквито и да са корекциите в перспективите за развитие на областта, те винаги трябва да се съобразяват с направеното, с поетите ангажименти и да се надгражда над добрите практики в дейността на общината.

   

0 коментарa

Виж още