Проф. Слави Иванов - химик: В Стара Загора имате допълнителен замърсител, който трови целия град

Проф. Слави Иванов - химик: В Стара Загора имате допълнителен замърсител, който трови целия град

- Проф. Иванов, след близо тригодишно затишие, Стара Загора отново стана жертва на обгазявания, сега основно с азотни оксиди. Като учен-химик споделяте ли официалната версия на държавните институции, че причина за това са неблагоприятните метеорологични условия, автомобилният трафик и битовото отопление? - В предходните обгазявания за виновник бяха нарочени ТЕЦ-овете на комплекс "Марица Изток". Анализирайки настоящите данни, очевидно ТЕЦ-овете няма как да бъдат обвинени и това е първото нещо, което хората трябва да знаят. Сега се обвиняват автомобилният трафик и битовото отопление. Моят съвет е в дните, когато има регистрирани обгазявания, данните за Стара Загора да се сравнят с данните за София, където автомобилният трафик е 20 или 30 пъти по-голям. Да се вземат данните от Орлов мост и още на 2-3 такива пункта, в които има най-високи концентрации на вредни атмосферни замърсители, и да се сравнят с тези в Стара Загора. Ако софийските са по-ниски, очевидно е, че вината не е в автомобилния транспорт на Стара Загора. Това твърдо можем да го заявим. Освен това Стара Загора вече има едно благоприятно разположение на транспортната мрежа - трафикът, който идва от София и Пловдив към Бургас, е отклонен по околовръстното шосе, което е на доста голямо разстояние от Автоматичната станция на РИОСВ. Очевидно е, че при вас има допълнителен замърсител, който трови целия град. Да се твърди, че обгазяванията са и от битовото отопление, е лудост. Нашите въглища са с високо съдържание на сяра и отделяните от тях азотни окиси са много по-малко, отколкото серните. Това е закон божий. Единствено от взривни вещества азотните оксиди могат да бъдат с такава висока концентрация в атмосферния въздух и да няма серни оксиди. - А неблагоприятните метеорологични условия, свързани с така наречената инверсия? - По отношение на инверсията трябва пак да сравним София със Стара Загора. София е едно затворено поле и инверсионните проблеми са десетки пъти по-тежки, отколкото в Стара Загора. Вашият град се намира в едно открито тракийско поле, където инверсионните проблеми трябва да са изразени в много, много по-ниска степен. Вие имате планински възвишения само откъм север, а откъм юг нямате абсолютно нищо, което да задържа газовете и дифузията от тях. - Но министър Нона Караджова едва ли не определи Стара Загора като природен феномен... - Защо го е определила така, не знам. Но аз като учен не случайно сравнявам София със Стара Загора. Ние в София такива обгазявания нямаме. - Като химик как ще коментирате факта, че е налице корелация между два замърсителя на въздуха в Стара Загора? Тоест когато са регистрирани наднормени и надпрагови стойности на азотни оксиди, са регистрирани и завишени стойности на сероводород? - Навремето ние правихме справки какво се отделя при изгарянето на боеприпаси и бойни отровни вещества. При някои от тях се отделят само азотни оксиди, при други - азотни оксиди и хлор. Но има и такива, при които при унищожаване и изгаряне се отделят азотни оксиди и сероводород. Не е изключено някоя фирма да внася от чужбина стари конвенционални боеприпаси или бойни отровни вещества и да ги унищожава във вашия регион. Западна Европа иска да се освободи от тях и просто ги праща в слаборазвитите страни, от което печелят дадени фирми. Но докато нямаме някакви конкретни данни, няма към кого да отправим обвинения. - Да, но от МО официално отричат, че на полигон "Змейово" се унищожава старо оръжие. И твърдят, че проведените там изпитания не са причина за обгазяванията на Стара Загора. - Не ги знам какво стрелят и какво правят там. Но пак повтарям - за да се установи дали обгазяването на Стара Загора с азотни оксиди е от автомобилния трафик, трябва да се сравнят данните със София. И ако стойностите в София са по-ниски, да имат много здраве от арменския поп, както казва народът, че обгазяването идва от автомобилите. А ако нещата продължават, гражданите трябва да осъществят контрол. Да се потърси, да се види, да се разбере кои фирми каква дейност извършват на полигона. Проф. Слави Иванов е председател на сдружение "Експерти в България по екотехнологии". Бил е преподавател в три университета - в Пловдив, Шумен и Бургас. В първите два е водил лекции по Кинетика на химичните реакции, а в Бургаския университет - Петролна химия. Той бе човекът, който свърза Община Стара Загора с Института в Щутгарт и първи оповести факта, че в зеленчуците от региона се съдържат наднормени стойности на тежки метали. До преди 3 години проф. Иванов оказваше методологична помощ във връзка с обгазяванията на Стара Загора и беше един от участниците в масовите граждански прояви.

   

0 коментарa

Виж още