Психолози заляха пазара на труда

Психолози заляха пазара на труда

Трудовият пазар може да се пренасити с психолози. За това предупреди доц. Людмила Андреева, ръководител на катедрата по Обща, експериментална и генетична психология към Философския факултет в СУ "Св. Климент Охридски". През последните осем години интересът към специалността "Психология" се е увеличил, като най-изразен е през последните 5 години, в които непрекъснато расте броят на кандидатите, посочили специалността като първо желание. От създаването си специалност "Психология" се е радвала на постоянен интерес на мотивирани и качествени кандидат-студенти, изтъкна тя. Запитана означава ли това, че трудовият пазар вече е пренаситен с психолози, както това някога се случи със завършилите право, Андреева отговори, че тази опасност е много реална. В момента шест ВУЗ-а имат акредитация за подготовка на психологически кадри на трите образователни нива във висшето образование. Това е процес, върху който не може да се влияе и който е под властта на външни фактори: университет, държава, пазар на труда, икономическа ситуация и възможности на кандидат-студентите да продължат обучението си в чужбина, обясни специалистът. Като друг тревожен момент тя посочи това, че работодателите не проявяват особено силен интерес към завършилите психология - по скала от 0 до 100, изразяваща предпочитанията на работодателите към дадена специалност, оценките на всички ВУЗ-ове за специалност "Психология" са в диапазона от 1 до 3. Андреева припомни и бума на желаещите да следват право, развил се в последните години. В първите години на прехода специалността "право" става толкова актуална, че почти няма ВУЗ, който да не я предлага. В резултат сега е пълно с юристи, които не упражняват професията си и се реализират в съвсем други сфери, изтъкна специалистът. Според доц. Андреева съществена причина за популярността на психологията сред кандидат-студентите са лични проблеми или трудности в семействата им, които младите хора се надяват да разберат и да си обяснят. Специалността нашумя и сред редиците на манекенките, което е барометър за модата на деня, коментира Андреева. Въпреки това тя изтъкна, че броят на тези, които са били повлияни в избора си от престижа на психологията в настоящия момент, остава относително малък. Доказателство за това е, че досега не сме имали случай на студент, пожелал да бъде прехвърлен в друга специалност след завършване на първи курс, подчерта тя. За студентите един от най-съществените мотиви при избора на магистратура след завършването на бакалавърска степен по психология, е чисто икономически, посочи още Андреева. По думите й на него се дължи относителният отлив на интерес към клиничната и консултативната психология в полза на трудовата и организационната. Не е тайна, че съществува разминаване между желанията на студентите, реалностите на пазара на труда и нуждите на държавата, изтъкна още Андреева. Доста млади хора мечтаят за частна практика като психотерапевти, много училища изпитват глад за добре подготвени специалисти за длъжността педагогически съветник.

   

0 коментарa

Виж още