Публично обсъждане за общински заем

Публично обсъждане за общински заем

В момента в общинска администрация се провежда публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от община Стара Загора. 10 милиона лева ще осигури Общината за обезпечаване изпълнението на проекти чрез поемане на общински дълг. Параметрите са осигуряване на финансов ресурс за изпълнението на одобрени проекти по оперативните програми като финансирането ще се осъществява чрез банков заем. Парите ще се използват за реализиране на проекти по оперативни програми: “Регионално развитие”, “Околна среда”, “Административен капацитет” и “Развитие на човешките ресурси”. Два от проектите са “Реконструкция и рехабилитация на пътя село Калояновец – село Ловец”, на стойност близо 5 милиона лева и “За децата на Стара Загора – с отговорност и любов”, който ще струва почти 6 милиона лева. Той включва ремонт и реконструкция на 3 детски ясли, 4 детски градини и 2 училища. Повече от 12,5 милиона лева са нужни за ремонт и реконструкция на социалните домове, на Летния театър и Драматичния театър “Гео Милев”, както и за създаването на Кол-център към Община Стара Загора.

   

0 коментарa

Виж още