Публично обсъждане на бюджет 2010 в община Стара Загора

Публично обсъждане на бюджет 2010 в община Стара Загора

Община Стара Загора организира публично обсъждане на Бюджет 2010. Предложенията ще се събират от общински съветници, директори на дирекции в общинска администрация, кметове и кметски наместници в населените места, от приемни дни на общинското ръководство, от жалби, сигнали и предложения на граждани. Информация за проектобюджета може да намерите в: - Център за услуги и информация – Община Стара Загора - Регионална Библиотека “Захарий Княжески” – 2 читални - Библиотека “Родина” – читалня Препоръки към новия бюджет може да отправите на адрес: sz Обсъждането ще се реализира по ГРАФИК: Дата Час място 19.01. 14,00 ч., Зала 1, Община Стара Загора Среща с представители на неправителствени организации 19.01 18,00 ч., Читалище-с.Хрищени Среща с жители на селото 20.01. 18,30 ч., Зала 1, Община Стара Загора Среща с бизнеса, строители, предприемачи, архитекти и др. 21.01. 18,00 ч., Зала 1, Община Стара Загора Среща с представители на културни институти, училища, здравни и социални заведения 22.01. 11,00 ч., Зала 2, Община Стара Загора Пресконференция за медиите – подробности за проект Бюджет 2010

   

0 коментарa

Виж още